Un CURS de excepție, la care vă invităm cu mare drag: “TERAPIA PRIN LUMINĂ”, susținut de Prof. Univ. Dr. TRAIAN D. STĂNCIULESCU, cu participarea scriitoarei Shanti Nilaya și a trainerului în dezvoltare sustenabilă și art terapie Iulia Ioana Huiduc Manolescu, gândit ca un LUMINOS și VIBRANT DAR DE ÎMPREUNĂ, structurat în două module: VINDECAREA DE NECUNOAȘTERE si VINDECAREA DE NETRĂIRE.

 

Din Ciclul: „Manualul Omului”
3 Module de Iniţiere în  CUNOAȘTEREA ŞI OPTIMIZAREA  INTEGRALĂ A SĂNĂTĂȚII

Modulul 1, VINDECAREA DE NECUNOAȘTERE (5 ore): adresat cu preponderență minții, în măsură să explice din perspectiva BIOFOTONICII (știința „luminii vii”, implicând contribuții românești unice în lume) și a biotehnologiei de vârf (biorezonanța) aspecte încă necunoscute cu privire la structura BPL (bio-psiho-logică) a ființei umane precum și cu privire la modul de optimizare a vieții noastre în raport cu mediul în care trăim, construit si natural, cu cosmosul si cu Dumnezeu.

Posibilitățile practice de armonizare umană urmăresc câteva direcții majore de interes – sănătate (medicina integrativă), hrană și energie, arhitectură și producție artefactuală (vestimentație sanogenă, mobilier etc.), arta biofotonică – reprezentând tot atâtea contribuții prioritare în lume ale specialiștilor români.

Modulul 2, VINDECAREA DE NETRĂIRE (5 ore): adresat în principal sufletului și trupului, cu intenția de a prezenta aplicații practice descrise și explicate în prima parte a cursului. În plus, ca aplicații vii ale celor prezentate, se vor explora și PUTEREA TERAPEUTICĂ A CUVÂNTULUI alături de Shanti Nilaya și puterea geometriei sacre și a vibrației culorilor PRACTICA MANDALELOR DE LUMINĂ individuale atelier practic facilitat de Iulia Ioana Huiduc Manolescu.

Modulul 3, EVALUARE ȘI CONSILIERE INDIVIDUALĂ (45min/persoană) constând în evaluarea stării de sănătate cu aparatura de biorezonanţă şi proceduri iniţiatice, soluţii pentru problemele de viaţă.

 • necesitatea imperioasă de unificare a limbajelor / răspunsurilor posibile la întrebările fundamentale: de unde venim, cine „sântem”, încotro…?
 • opțiunea pentru apropierea spiritualității (religie și filosofie) de știință și tehnologie;
 • angajarea în dialogul explicativ a unor noi știinte de graniță (precum biofotonica);
 • necesitatea societății umane / românești de a ieși din starea de criză, prin utilizarea unor resurse sinergice;
 • valorificarea acestor resurse în scopul manifestării plenare a EXCELENȚEI ROMÂNEȘTI.

Cursul este în măsură să răspundă oricărei dintre întrebările cu privire la cine suntem, de unde venim și încotro ne îndreptăm, permițând ochilor să se mărească pentru a spune: „Ahhh, acum am înțeles. În sfârșit…”

 • completarea răspunsurilor științifice deja existente sau formularea altora inedite (prioritare în lume) cu privire la structura și funcționalitatea sistemului BPL (bio-psiho-logic) uman;
 • elaborarea soluțiilor novatoare din perspectiva unificatoare a unei științe emergente: BIOFOTONICA (teoria laserilor biologici și teoria biofotonică a energiei-informației);
 • optimizarea stării de wellbeing a participanților, prin oferirea unor soluții practice: deopotrivă de know-how și tehnologice.

Dr. TRAIAN D. STANCIULESCU este profesor universitar, arhitect, filosof, cercetător, inventator, doctor în semio-logică, specialist de semiotică şi hermeneutica formelor simbolice la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, autor și coautor a peste 40 de cărți și peste 250 articole artice, laureat al premiului Academiei Române, medaliat cu aur pentru invențiile sale în domeniul biofotonicii, în țară și în afara ei. Este președinte al AROSS (Asociația Română de Studii Semiotice), director știintific al INI (Institutul Național de Inventică Iași) vicepreședinte și lector ANATECOR (Asociatia Națională de Terapii Complementare din România) și profesor asociat la Universitatea AKAMAI din SUA (unde susține cursul de biofotonică), membru de referință a numeroase asociații științifice și culturale din țară și străinătate. Un om care ar putea fi numit simplu: “ÎNVĂȚĂTOR DE ÎNȚELEPCIUNE IUBITOARE”, pentru darul de a transmite cu sens și afectivitate Cuvântul Viu, creator, vindecător… Într-un mod care într-adevăr unește Cerul cu Pământul, prin împletirea „magică” a științei cu spiritualitatea, a filosofiei cu geometria sacră, religia și arta.

Metoda realizării cursului este una integrator-sinergică, presupunând:

— combinarea inter-pluri-disciplinara a unor cunostinte desprinse din contributiile stiintelor naturii (fizica si chimie, biologie si anatomie, neurofiziologie etc. si tehnologie) si disciplinele socio-umane (teologie, filosofie, antropologie, psihologie, semiotica etc.);

— combinaţia dintre disciplinele de tip know-how: (semio)logica, creatologia, metodica si biofotonica;

— utilizarea unor concepte transdisciplinare cum ar fi cel de semn, informatie si energie, lumina (vie).

Intitulat generic TERAPIA PRIN LUMINĂ, cursul propune:

 • explicarea efectelor de excepțională semnificație pe care lumina vie (biolaser) le are asupra sistemului BPL uman, în integralitatea sa;
 • evidențierea și soluționarea unor probleme încă ignorate de cunoașterea științifică actuală (cum ar fi rolul structural al „laserilor biologici” în geneza mecanismelor holografice ale memoriei, gândirii și limbajului);
 • dobândirea unei viziuni integratoare asupra stării de sănătate BPL;
 • antrenarea capacității creativ-știintifice a participanților, de soluționare inedită a problemelor de viață;
 • realizarea unei competențe / strategii terapeutice pentru optimizarea stării de wellbeing;
 • prezentarea unor posibilități de aplicații tehnologice pe care le propune PROIECTUL ARITHEA, dezvoltat pe opt spițe de interes (propuneri de natură practică, investiții etc.)
 • Teologie și știință, conjuncții posibile: cine suntem…;
 • Cosmo-antropo-geneza: opțiunile (meta)fizice ale „luminii vii”;
 • Omul în perspectiva biofotonicii: o paradigmă integratoare;
 • Starea de sănătate, de la magic la științific: explicații unificatoare;
 • Puterea optimizatoare a cuvântului-gând: între mimesis și catharsis;
 • Pledoarie pentru Excelența Românească: PROIECTUL ARITHEA;
 • Alternative tehnologice optimizatoare ale stării de well-being.

Partea 1:

■ DE UNDE VENIM?
■ O ALTFEL DE INTRODUCERE…

 • „JOCURI INTERACTIVE”: NU EXISTĂ ȊNTÂMPLARE

O dovadă practic-revelatorie: testul „ȋntrebărilor de sine”; răspunsuri și interpretări, generale și individuale, la probleme ignorate de cunoaștere, formulate de cursanți: „De unde venim, cine sântem, ȋncotro ne ȋndreptăm

 • MANUALUL OMULUI,

un excepţional instrument de cunoaştere:

         ― despre o personalizată Carte Divinatorie (3 volume): exerciții justificative

* un triplu răspuns la o subiectivă ȋntrebare de viață (A&T)

* un posibil răspuns sintetic la Ȋntrebarea Ȋntrebărilor:

 • Considerații inițiatice cu privire la:

― Unitatea Esențială: Dumnezeu, Cosmos, Om;

― Geometria Sacră, limbaj al formelor de lumină;

― Despre creația lumii și a ființei umane, de la mit la știință;

 • Justificări intuitiv-aplicative:

― filme explicative (sunetul-cuvânt, crop circles, telekinezie) etc.

 • Omul, ființă de lumină. O explicație științifică excepțională

         cu privire la Trup, Suflet, Spirit

                  ― Biofotonica, știință a „luminii vii”: contribuții emergente ale cercetărilor actuale (românești)

― Altfel, despre sănătate și boală: explicațiile biofotonicii

■ Secvenţe justificative de FILM (documentar):

― Profeţiile… NDE… Alexander Eben…

― China… vindecarea spontană…

― Secretul… vindecarea prin autocontrol…

Partea a 2-a:

CINE SÂNTEM?

 • Medicina Integrativă, principii ale Terapiei prin Lumină:

         explicații și aplicații practice cu privire la lumina magicului, de la trăire la sens;

― explicații biofotonice ale fenomenelor de terapie magică și parapsihologie; aplicații practice ale terapiei distal-telepatice, reiki, prin biorezonanța numelui, meditație, rugăciune etc.;

 • Strategii biotehnologice de vindecare prin lumină:

de la cristal și lumina polarizată la (bio)laser: LUXONICA

APLICAŢII VII:

 • PUTEREA TERAPEUTICA A CUVÂNTULUI (Shanti Nilaya)
 • STUDIUL ŞI PRACTICA MANDALELOR DE LUMINĂ (Iulia Ioana Huiduc-Manolescu)
 • Evaluări intuitive: aplicații practice cu privire la starea de sine

― teste generale de personalitate: aplicații individualizate

― de la biofotonica la aparatura de biorezonanță

(studiu de caz, Quantum Magnetic Analyzer: cu posibilitatea consilierii individualizate)

Partea a 3:

ÎNCOTRO NE ÎNDREPTĂM?

         ― Metafizica luminii: ȋnainte și după viață, viața

         ― Strategii de creștere ȋn frecvență:

VINDECAREA DE NETRĂIRE

 • PARADOXUL VALENCIA: o soluționare integrativă a pierderii / echilibrării energiei de conexiune
 • PROIECTUL ARITHEA: De la „terapia prin iubire” la vindecarea prin biorezonanță (terapie prin „homeopatie exogenă”, excepționale strategii practice, utilizând:

* rezonatoare biofotonice

* haine de lumină vie

* arhitectura luminii

* artă biofotonică

 • Filme și practici demonstrative: secvențe revelatorii (interacțiuni inițiatice, fenomene psi, puterea rugăciunii, strategii sinergice de terapie).

■ CONCLUZII RECAPITULATIVE:

Răspunsuri la ȋntrebările individuale, prin strategii interactive.

Evaluarea personalităţii prin strategii simbolice

Cursul se adresează:

 • tuturor aspiranților la cunoașterea de sine, la autodepășirea unor limite cognitive decurgând din insuficiența cunoștințelor actuale, particulare sau integratoare;
 • persoanelor spiritualiste care aspiră să își valideze științific trăirile și credințele;
 • cercetărilor și oamenilor de știință implicați în cunoașterea ființei umane sau într-unul din domeniile-cheie de interacțiune ale biofotonicii:
  — cercetare fundamentală și aplicativă, diseminare și educație;
  — energetică și eco-arhitectură;
  — medicina / sănătatea și hrana vie;
  — artefacte sanogene și arta biofotonică.
 • tuturor trăitorilor care vor să își aducă aminte de ce s-au întrupat, ce și cum au de făcut pământește în sensul activării liberului lor arbitru pentru împlinirea optimă a:

LEGII CREȘTERII ÎN FRECVENȚĂ.

 Formarea integrală se va desfășura în perioada 31.05 – 02.06 2019, după cum urmează: Vineri 31 mai, in prima parte a zilei evaluări individuale, apoi între 17:00 – 21:00 prima parte a cursului; sâmbătă 01 iunie între orele 10:00 – 21:00 (cu pauză de prânz de 1 oră) a doua parte și atreia parte  a cursului; duminică 02 iunie sesiuni individuale (45 min) conform planificării. Toate activitățile se vor desfășura într-o locație ce va fi anunțată direct participanților înscriși la curs.

 • Prezentarea va fi integral susținută prin:
  — materiale de natură ştiinţifică video (PPS, filme documentare)
  — dialoguri și exercitii interactive între autori, autori și participanți, cu finalitate persuasivă;
  — exerciții practice de evaluare a stării de wellbeing a cursanților și oferirea unor soluții de optimizare;

Cursul este susținut de lucrările știițtifice teoretice aplicative / brevetele autorilor.

 • Participarea la curs presupune o donație pentru suportarea costurilor de organizare și funcționare, după cum urmează:
  • Varianta A: 75 euro/ persoană pentru participarea la formare doar la modulul 1 și 2 (include participarea la cele două zile de curs, suportul de curs electronic, o carte inițiatică și diplomă de participare la curs conferită de BIOPHOTONIC SYNERGY DESIGN, semnată de domnul profesor);
  • Varianta B: 100 euro / persoană pentru participarea la întreaga formare: modulul 1, modulul 2 și modulul 3 (include participarea la cele două zile de curs, suportul de curs electronic, o carte inițiatică și diplomă de participare la curs conferită de BIOPHOTONIC SYNERGY DESIGN, semnată de domnul profesor și o evaluare individuală + consiliere în urma acesteia realizată de însuși domnul profesor Stănciulescu).
 • În plus, vor fi puse la dispoziția celor interesați (pentru a fi cumpărate) REZONATOARE BIOFOTONICE PERSONALIZATE și CĂRȚI în măsură să susțină integral informațiile prezentate la curs, precum:
 1. Terapia prin lumină
 2. Semiotica iubirii. Inițiere ȋn știința comuniunii
 3. Duhovnicul de taină
 4. Alesei de Lumină. Voalul ȋngerului descântat
 5. Trăire și Sens. Atât de efemere, mărgelele de viață
 6. Ȋmpreună, Cerul și Pământul. Mic tratat de ȋnțelepciune iubitoare
 7. (Meta)fizica luminii
 8. Fundamentele biofotonicii
 9. Jurnalul de la Săcărâmb
 10. Diverse alte cărți (circa 20 disponibile).
 • Toți participanții vor primi materiale documentare cu privire la curs și diplome de certificare eliberate de Biophotonic Synergy Design.

Pentru înscriere vă rugăm să trimiteți un e-mail, în cel mai scurt timp posibil, la ioana.huiduc@invata-sa-zbori.ro, urmând ca detaliile suplimentare să le primiți prin e-mail.

Locurile sunt limitate, urmând a fi atribuite în ordinea înscrierii complete la formare!!!

Vă așteptăm cu multă Culoare, Bucurie și Lumină, să călătorim împreună până la capătul curcubeului.

Echipa Învață să Zbori
împreună cu
Prof. univ. emerit dr. Traian Dinorel Stănciulescu,
Shanti Nilaya &
Iulia Ioana Huiduc Manolescu 🙂