Un CURS de excepție, la care vă invităm cu mare drag: “TERAPIA PRIN LUMINĂ”, susținut de Prof. Univ. Dr. TRAIAN D. STĂNCIULESCU, cu participarea scriitoarei Shanti Nilaya. , gândit ca un LUMINOS și VIBRANT DAR DE ÎMPREUNĂ, structurat în două module: VINDECAREA DE NECUNOAȘTERE si VINDECAREA DE NETRĂIRE.

Modulul 1, VINDECAREA DE NECUNOAȘTERE (5 ore): curs adresat cu preponderență minții, în măsură să explice din perspectiva BIOFOTONICII (știința „luminii vii”, implicând contribuții românești unice în lume) și a biotehnologiei de vârf (biorezonanța) aspecte încă necunoscute cu privire la structura BPL (bio-psiho-logică) a ființei umane precum și cu privire la modul de optimizare a vieții noastre în raport cu mediul în care trăim, construit si natural, cu cosmosul si cu Dumnezeu.

Posibilitățile practice de armonizare umană urmăresc câteva direcții majore de interes – sănătate (medicina integrativă), hrană și energie, arhitectură și producție artefactuală (vestimentație sanogenă, mobilier etc.), arta biofotonică – reprezentând tot atâtea contribuții prioritare în lume ale specialiștilor români.

Modulul 2, VINDECAREA DE NETRĂIRE va fi organizat ulterior.

 • necesitatea imperioasă de unificare a limbajelor / răspunsurilor posibile la întrebările fundamentale: de unde venim, cine „sântem”, încotro…?
 • opțiunea pentru apropierea spiritualității (religie și filosofie) de știință și tehnologie;
 • angajarea în dialogul explicativ a unor noi știinte de graniță (precum biofotonica);
 • necesitatea societății umane / românești de a ieși din starea de criză, prin utilizarea unor resurse sinergice;
 • valorificarea acestor resurse în scopul manifestării plenare a EXCELENȚEI ROMÂNEȘTI.

Cursul este în măsură să răspundă oricărei dintre întrebările cu privire la cine suntem, de unde venim și încotro ne îndreptăm, permițând ochilor să se mărească pentru a spune: „Ahhh, acum am înțeles. În sfârșit…”

 • completarea răspunsurilor științifice deja existente sau formularea altora inedite (prioritare în lume) cu privire la structura și funcționalitatea sistemului BPL (bio-psiho-logic) uman;
 • elaborarea soluțiilor novatoare din perspectiva unificatoare a unei științe emergente: BIOFOTONICA (teoria laserilor biologici și teoria biofotonică a energiei-informației);
 • optimizarea stării de wellbeing a participanților, prin oferirea unor soluții practice: deopotrivă de know-how și tehnologice.

Dr. TRAIAN D. STANCIULESCU este profesor universitar, arhitect, filosof, cercetător, inventator, doctor în semio-logică, specialist de semiotică şi hermeneutica formelor simbolice la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, autor și coautor a peste 40 de cărți și peste 250 articole artice, laureat al premiului Academiei Române, medaliat cu aur pentru invențiile sale în domeniul biofotonicii, în țară și în afara ei. Este președinte al AROSS (Asociația Română de Studii Semiotice), director știintific al INI (Institutul Național de Inventică Iași) vicepreședinte și lector ANATECOR (Asociatia Națională de Terapii Complementare din România) și profesor asociat la Universitatea AKAMAI din SUA (unde susține cursul de biofotonică), membru de referință a numeroase asociații științifice și culturale din țară și străinătate. Un om care ar putea fi numit simplu: “ÎNVĂȚĂTOR DE ÎNȚELEPCIUNE IUBITOARE”, pentru darul de a transmite cu sens și afectivitate Cuvântul Viu, creator, vindecător… Într-un mod care într-adevăr unește Cerul cu Pământul, prin împletirea „magică” a științei cu spiritualitatea, a filosofiei cu geometria sacră, religia și arta.

Metoda realizării cursului este una integrator-sinergică, presupunând:

— combinarea inter-pluri-disciplinara a unor cunostinte desprinse din contributiile stiintelor naturii (fizica si chimie, biologie si anatomie, neurofiziologie etc. si tehnologie) si disciplinele socio-umane (teologie, filosofie, antropologie, psihologie, semiotica etc.);

— combinaţia dintre disciplinele de tip know-how: (semio)logica, creatologia, metodica si biofotonica;

— utilizarea unor concepte transdisciplinare cum ar fi cel de semn, informatie si energie, lumina (vie).

Intitulat generic TERAPIA PRIN LUMINĂ, cursul propune:

 • explicarea efectelor de excepțională semnificație pe care lumina vie (biolaser) le are asupra sistemului BPL uman, în integralitatea sa;
 • evidențierea și soluționarea unor probleme încă ignorate de cunoașterea științifică actuală (cum ar fi rolul structural al „laserilor biologici” în geneza mecanismelor holografice ale memoriei, gândirii și limbajului);
 • dobândirea unei viziuni integratoare asupra stării de sănătate BPL;
 • antrenarea capacității creativ-știintifice a participanților, de soluționare inedită a problemelor de viață;
 • realizarea unei competențe / strategii terapeutice pentru optimizarea stării de wellbeing;
 • prezentarea unor posibilități de aplicații tehnologice pe care le propune PROIECTUL ARITHEA, dezvoltat pe opt spițe de interes (propuneri de natură practică, investiții etc.)
 • Teologie și știință, conjuncții posibile: cine suntem…;
 • Cosmo-antropo-geneza: opțiunile (meta)fizice ale „luminii vii”;
 • Omul în perspectiva biofotonicii: o paradigmă integratoare;
 • Starea de sănătate, de la magic la științific: explicații unificatoare;
 • Puterea optimizatoare a cuvântului-gând: între mimesis și catharsis;
 • Pledoarie pentru Excelența Românească: PROIECTUL ARITHEA;
 • Alternative tehnologice optimizatoare ale stării de well-being.

Cursul se adresează:

 • tuturor aspiranților la cunoașterea de sine, la autodepășirea unor limite cognitive decurgând din insuficiența cunoștințelor actuale, particulare sau integratoare;
 • persoanelor spiritualiste care aspiră să își valideze științific trăirile și credințele;
 • cercetărilor și oamenilor de știință implicați în cunoașterea ființei umane sau într-unul din domeniile-cheie de interacțiune ale biofotonicii:
  — cercetare fundamentală și aplicativă, diseminare și educație;
  — energetică și eco-arhitectură;
  — medicina / sănătatea și hrana vie;
  — artefacte sanogene și arta biofotonică.
 • tuturor trăitorilor care vor să își aducă aminte de ce s-au întrupat, ce și cum au de făcut pământește în sensul activării liberului lor arbitru pentru împlinirea optimă a:

LEGII CREȘTERII ÎN FRECVENȚĂ.

Prima parte a acestui curs se va desfășura în data de 22 noiembrie 2017, între orele 17:00 – 22:00, într-o locație ce va fi anunțată participanților.
Următorul modul se va organiza la o dată ulterioară în funcție de disponibilitatea domnului profesor Dr. Traian Stănciulescu și interesul participanților.

 • Prezentarea va fi integral susținută prin:
  — materiale de natură ştiinţifică video (PPS, filme documentare)
  — dialoguri și exercitii interactive între autori, autori și participanți, cu finalitate persuasivă;
  — exerciții practice de evaluare a stării de wellbeing a cursanților și oferirea unor soluții de optimizare;

Cursul este susținut de lucrările știintifice teoretice aplicative / brevetele autorilor.

 • Participarea la curs presupune o contribuție voluntară pentru suportarea costurilor de organizare, prin donație; donația minim recomandată începând de la 100 lei / persoană.
 • Vor fi puse la dispoziția celor interesați (pentru a fi cumpărate) cărți în măsură să susțină integral informațiile prezentate la curs, precum:
 1. Terapia prin lumină
 2. Semiotica iubirii. Inițiere ȋn știința comuniunii
 3. Duhovnicul de taină
 4. Alesei de Lumină. Voalul ȋngerului descântat
 5. Trăire și Sens. Atât de efemere, mărgelele de viață
 6. Ȋmpreună, Cerul și Pământul. Mic tratat de ȋnțelepciune iubitoare
 7. (Meta)fizica luminii
 8. Fundamentele biofotonicii
 9. Jurnalul de la Săcărâmb
 10. Diverse alte cărți (circa 20 disponibile).
 • Toți participanții vor primi materiale documentare cu privire la curs și diplome de certificare eliberate de Biophotonic Synergy Design.

Pentru înscriere vă rugăm să trimiteți un e-mail, în cel mai scurt timp posibil, la ioana.huiduc@invata-sa-zbori.ro , urmând ca detaliile suplimentare să le primiți prin e-mail.

Vă așteptăm cu multă Culoare, Bucurie și Lumină, să călătorim împreună până la capătul curcubeului.

Iulia Ioana Huiduc Manolescu 🙂
& Echipa Învață să Zbori