Această formare creează premisele unei noi abordări în educație, o abordare care îi va ajuta pe copii să își aducă aminte de esența lor, de inteligența și talentele lor native, de energia care se naște din pasiunile lor.

În România, educația a luat o turnură nefavorabilă dezvoltării potențialului uman. Acest lucru pune în pericol echilibrul psiho-emoțional al copiilor noștri și, odată cu el, viitorul nostru ca națiune. S-a creeat un mediu instabil în ceea ce privește posibilitățile de afirmare individuală a potențialului. Copiii noștri nu au profunzime, anduranță și curaj. În plus, de cele mai multe ori, nu au nici modele de la care să învețe aceste atribute.

Cadrul legislativ nu oferă susținerea necesară pentru formarea de oameni cooperanți, armonioși și integri. Nu susține formarea unor caractere și a unor buni cetățeni. În educație se investește din ce în ce mai puțin din punct de vedere instituțional.

Profesorii dispun de resurse puține, nu sunt pregătiți să facă față nevoilor și solicitărilor pe care le ridică noile generații de copii. Nu sunt susținuți și co-interesați profesional, emoțional etc.

Diseminarea informației și crearea punților de colaborare între toți cei interesați de acest domeniu și echipa de profesioniști specializați în metoda prof. dr. Florian Colceag®, ce vizează cunoștințe și competențe în psihopedagogie, educație, parenting și, nu în ultimul rând, modelare matematică.
La sfârșitul cursului veți fi capabili să înțelegeți și să utilizați Metoda Prof. Dr. Florian Colceag, precum și să lucrați cu alți profesioniști în domeniu, pe baza unor metode și strategii educaționale inovatoare, capabile să schimbe mentalități și să ofere alternative viabile la sistemul clasic de învățământ românesc, aflat într-o criză majoră.
Nota: Cei ce urmează formarea online nu vor putea fi considerați formatori în această metodă și nu vor putea forma la rândul lor alți profesioniști în Metoda Prof. Dr. Florian Colceag, dar o vor putea utiliza cu succes în propriile lor arii de activitate sau cu proprii copii (de acasă sau de la școala).

Dl prof. Florian Colceag a urmat cursurile Facultțăii de Matematică din cadrul Universității București. Timp de 15 ani, începând din 1984, a fost antrenorul Lotului Olimpic Român la matematică. A început să lucreze cu specialişti australieni, în programe de „Gifted Education” – Educaţia copiilor supradotaţi (copii înzestraţi cu calităţi speciale și abilități înalte într-unul sau mai multe domenii). În 1991 a primit o bursă în SUA și și-a luat masteratul în „Educație pentru copii supradotați” la Utah State University. Întors în România în 2001, și-a continuat studiile și a devenit doctor în economie la Academia de Studii Economice, București.

A susținut implementarea unui program educaţional aşa cum îl văzuse aplicat cu succes în ţările civilizate. „Timp de 8 luni am fost purtat între un birou şi altul al Ministerului Educaţiei”. A demisionat din învăţământ, a înfiinţat Organizaţia IRSCA Gifted Education și a început lupta pentru concretizarea unui sistem de învăţământ care să dezvolte și să pună în valoare abilităţile înalte ale copiilor din România.

„Prin gifted education se respectă natura divină a omului şi nu omul-marfă, omul de consum. Noi promovăm omul creator, omul capabil să-şi dezvolte potenţialele.”

“[…] nu ești dator să ajungi ceva, că nu trebuie să parvii nicăieri, că ceea ce importă în primul rând este să fii tu și să poți rămâne tu însuți în orice împrejurare a vieții. Mircea Eliade – „Întoarcerea din Rai”

Formarea își propune să deschidă noi perspective în ceea ce privește posibilitățile educaționale sustenabile. Își propune să schimbe perspectiva în domeniu. Implementarea unor soluții inovatoare și coerente capătă caracter de urgență, dar sunt imperios necesare flexibilitatea, creativitatea și existența unor strategii coerente.

Pornind de la ideea că fiecare om este diferit și fiecare context este diferit, ne ferim să dăm rețete și să setăm direcții cu valoare de adevăr absolut. Susținem demersul individual de emancipare. Cursul oferă, în primul rând, instrumente și metode de lucru în planificarea și abordarea educațională. Reprezintă o investiție în dezvoltarea personală și profesională. Cum “schimbarea în lume începe cu noi înșine”, vă oferim pârghiile cu care, împreună, să putem schimba sistemul de învățământ românesc.

 • Dezvoltarea gândirii complexe în materie de sisteme educaționale, psihopedagogie și parenting;
 • Dezvoltarea abilităților de comunicare intra și inter personală;
 • Dezvoltarea abilităților și competențelor personale / profesionale prin integrarea unor viziuni inovatoarea în materie de educație și metode noi de lucru cu copii;
 • Dobândirea cunoștințelor fundamentale în ceea ce privește metoda de analiză și planificare strategică a prof. Florian Colceag®;
 • Experimentarea metodelor și strategiilor eficiente pentru planificarea, implementarea și dezvoltarea de proiecte educaționale personalizate;
 • Dobândirea competențelor de concepere și elaborare de programe și curricule individualizate, raportat la specificul problemei sau nevoilor copiilor, pe bază de modelare matematică sistemică, pornind de la principiile și Metoda prof. dr. Florian Colceag®.

01.11.2018 – 09.05.2019

 • 18 module* de formare online, a câte 4 ore fiecare, constând în înregistrări video ale cursului predat de dl. prof. dr. Florian Colceag și materialele scrise aferente acestora precum și 7 înregistrări video ale supervizărilor anterioare cu domnul profesor, ce pot fi parcurse oricând doriți și în propriul vostru ritm;
 • 8 module de supervizare, a câte 2 ore fiecare, cu dl. prof. dr. Florian Colceag, în sală;
 • 86 de ore de formare teoretică și practică, la distanță;
 • 2 sesiuni de mentoring (una individuală și una de grup cu echipa de proiect pe care v-0 formați) cu trainerul acreditat Iulia Ioana Huiduc Manolescu – coordonatorul formării – pe probleme specifice și proiectele realizate pentru absolvirea formării;
 • suport de curs teoretic în format PDF;
 • Prezentarea proiectelor finale în cadrul unei conferințe naționale organizate cu stakeholderi și factori de decizie din domeniul educației pentru promovarea programelor dezvoltate în cadrul formării (cu condiția finalizării proiectelor în timp util și anunțării intenției de participare efectivă, din timp);

* Pentru absolvirea formării este necesară înscrierea la întreaga formare,  participarea la cel puțin 5 supervizări cu dl. profesor Florian Colceag, parcurgerea individuală a întregului suport de curs (video și scris) și prezentarea unui proiect conceput în cadrul formării.

 • La distanță/online în perioada 01.11.2018 – 09.05.2019 pe platofma online a Asociației Învață să Zbori;
 • Fiecare modul tematic cuprinde atât teorie cât și lucru practic în regim individual sau peer to peer;
 • O dată pe lună va exista 1 modul de supervizare în sală cu dl. prof. dr. Florian Colceag, joia, conform programului anunțat;
 • O dată pe lună va exista o evaluare și o sesiune de feedback online cu trainerul acreditat Iulia Ioana Huiduc Manolescu;
 • De-a lungul formării vor exista două sesiuni de mentoring (una individuală și una de grup – pentru lucrul pe proiecte) incluse in structura formării, online sau în locație (după posibilitățile cursanților)
 • La cerere, în cazul în care sunt necesare explicații suplimentare, aprofundarea modulelor sau este necesar lucrul punctual și în amănunt pe proiectele personale, se pot organiza sesiuni de mentoring individual sau de grup suplimentare cu membrii echipei noastre (care nu sunt incluse în prețul formării).
 • Factori motivaționali și stima de sine.
 • Factori inhibitori și plictiseala în școli.
 • Reacția socială și educarea non-violenței.
 • SADHD și alte “etichete” medicale sau sociale.
 • Caracteristici și etape de vârstă specifice.
 • Universul cognitiv al copiilor.
 • Inteligențele multiple.
 • Ce este cu adevărat gifted education-ul.
 • Pilonii educației. Factori declanșatori și inhibitori pentru evoluția copiilor.
 • Stiluri și metode de învățare. Stiluri și metode de predare.
 • Piramida eficienței învățării.
 • Evaluarea direcției de abilitate și de amplitudine a abilității și a orientării sociale pe câmpuri de pasiune. Legătura cu piața muncii.
 • Arhitectura educațională. Cum se formează un program educațional și o curriculă individualizată.
 • Programe educative specifice: învățare prin descoperire, feed-back, dezbatere.
 • Programul crează cadrul de lucru.
 • Creativitatea, abilitățile cognitive și capacitatea de a duce la bun sfârșit.
 • Programe gifted care se adresează diferitelor abilități.
 • Inelele lui Renzulli
.
 • Modelarea programelor pornind de la modelul celor 3 inele.
 • Recapitulare. Exerciții și tehnici de abordare. Practică pe proiectele concepute de participanți.
 • Programele educative existente în Legea Educației.
 • Exemple, analiză de programe deja existente, nevoile actualului sistem / oportunități de dezvoltare.
 • Rețeaua de mentorship, lucrul on-line, dezvoltare de pasiune peer-to-peer și portofoliul elevului.
 • Resurse online și offline pentru dezvoltarea de programe.
 • Programele de enrichment. Programele de recuperare. Programele de advancing.
 • Ritmul de învățare. Asincronie sau întârziere.
 • Caracteristici psihologice ale copiilor cu excepționalitate sau dublă excepționalitate.
 • Tipuri și modele de programe pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor cu excepționalitate sau dublă excepționalitate.
 • Identificare, evaluare și screening.
 • Strategii de implementare ale metodelor de educație alernativă în sistemul clasic și de stat.
 • Managementul crizelor prin educație.
 • Analiză și dezvoltare proiecte propuse de participanți.
 • Recapitulare. Exerciții și tehnici de abordare. Practică pe proiectele concepute de participanți.
 • Sisteme de reprezentare. Tipologii. Piramida nivelelor logice.
 • Evaluarea finală. Prezentare de proiecte (interactiv, în grup).

Începerea formării 01.11.2018

SUPERVIZARE (1) cu prof. dr. Florian Colceag 01.11.2018 între 16:00 – 18:00

SUPERVIZARE (2) cu prof. dr. Florian Colceag 29.11.2018 între 16:00 – 18:00

SUPERVIZARE (3) cu prof. dr. Florian Colceag 10.01.2019 între 16:00 – 18:00

SUPERVIZARE (4) cu prof. dr. Florian Colceag 24.01.2019 între 16:00 – 18:00

SUPERVIZARE (5) cu prof. dr. Florian Colceag 21.02.2019 între 16:00 – 18:00

SUPERVIZARE (6) cu prof. dr. Florian Colceag 21.03.2019 între 16:00 – 18:00

SUPERVIZARE (7) cu prof. dr. Florian Colceag 18.04.2019 între 16:00 – 18:00

SUPERVIZARE (8) cu prof. dr. Florian Colceag 09.05.2019 între 16:00 – 18:00

Mentoringul se va stabili ulterior prin contact direct cu coordonatorul formării.

EVALUARE finală – 09.05.2019 – prezentare proiecte educaționale personale între 16:00 – 18:00.

 • Actuali sau viitori specialiști în psihologie, pedagogie, coaching, dezvoltare personală, părinți sau, pur și simplu, oameni pasionați care desfășoară diverse activități educaționale cu copii;
 • Toți cei interesați de o explorare complexă a psihopedagogiei și sistemelor educaționale;
 • Cei interesați de metode inovative în parenting, în susținerea potențialelor individuale native ale copiilor și în dezvoltarea armonioasă a personalității acestora;
 • Toți cei care doresc o pregătire personală în metoda și sub îndrumarea domnului profesor Florian Colceag.

Vă vor însoții în această călătorie de formare și emancipare, în calitate de traineri și mentori:

asistent: Anca Firescu

Iulia Ioana Huiduc Manolescu

ioana.huiduc@invata-sa-zbori.ro

0742 064 924

INVESTIȚIA în dumneavoastră și în formare se realizează pe bază de sponsorizare pentru acoperirea costurilor de organizare și de funcționare, într-una din următoarele modalități:

 • Varianta 1: valoarea INTEGRALă a formării 2.200 lei plătibili după data de 01 noiembrie 2018;
 • Varianta 2: ÎN 3 RATE de câte 900 lei / rată, plătibili după cum urmează: rata 1 până pe 01 noiembrie 2018, rata 2 până pe 15 decembrie 2018, rata 3 până pe 15 martie 2019.
 • Varianta 3: puteți beneficia de varianta EARLY BIRD plătind doar 1.750 lei pentru întreaga formare, înscriindu-vă complet pe loc (odată cu completarea formularului de înscriere), anterior începerii formării;

Puteți beneficia de un DISCOUNT DE 10% DIN COSTUL TOTAL AL FORMĂRII DUMNEAVOASTRĂ, pentru fiecare persoană adusă în cadrul formării, plătitoare a taxei de curs în oricare dintre cele 3 variante susmenționate.

!!! DISCOUNT SUPLIMENTAR DE 10% (ce poate fi cumulat cu cele de mai sus) primesc toți cei care sunt înscriși deja și participă în paralel la oricare din  formările organizate de noi în această toamnă!!!

Înscrierea se face prin parcurgerea completă a următorilor pași:

 1. completarea formularului pe care îl găsiți
  SCHIMBAREA PARADIGMEI DE GÂNDIRE ÎN EDUCAȚIE cu Prof. Dr. FLORIAN COLCEAG – NIVEL 1 – începători / ONLINE / 01.11.2018 – 09.06.2019 ,
 2. achitarea contribuției de participare se face prin ordin de plată în contul asociației: RO39BTRLRONCRT0248854201 deschis la Banca Transilvania sucursala Tineretului pe numele As. Învață să Zbori, CIF 33193340, cu specificația clară de plată: “Sponsorizare Formare AIZ – Nivel 1 LD – varianta …”. Dovada plății asigură garantarea locului dumneavoastră în cadrul formării și accesul dumneavoastră pe platforma online la materialele suport de curs.
 3. completarea și semnarea Contractului de Sponsorizare, pe care îl puteți descărca de AICI: pt. Persoane Fizice , pt. Persoane Juridice
 4. trimiterea prin e-mail (office@învață-sa-zbori.ro) a copiei după buletin / carte de identitate, a Contractului de sponsorizare semnat și scanat, precum și a dovezii achitării variantei de pachet pentru care ați optat.

Locația și sala în care urmează să susținem supervizările urmează a fi anunțată ulterior celor înscriși.

Judet, Localitate, Strada, Numar, Bloc, Scara, Etaj, Apartament, Cod Postal
Achitarea contribuției de participare se face prin ordin de plată în contul asociației: RO39BTRLRONCRT0248854201 deschis la Banca Transilvania sucursala Tineretului pe numele As. Învață să Zbori, CIF 33193340, cu specificația clară de plată: “Sponsorizare Formare AIZ – Nivel 1 LD – varianta...”. Dovada plății asigură garantarea locului dumneavoastră în cadrul formării și accesul dumneavoastră pe platforma online la materialele suport de curs.

Puteți beneficia de un DISCOUNT DE 10% DIN COSTUL TOTAL AL FORMĂRII DUMNEAVOASTRĂ, pentru fiecare persoană adusă în cadrul formării, plătitoare a taxei de curs în oricare dintre cele 3 variante susmenționate.

!!! DISCOUNT SUPLIMENTAR DE 10% (ce poate fi cumulat cu cele de mai sus) primesc toți cei care sunt înscriși deja și participă în paralel la oricare din formările organizate de noi în această toamnă!!!