Odată puse bazele noii paradigme de gândire în educație, putem începe a stabili obiective pentru noi abordări în sistemul educațional și a dezvolta strategii optime pentru nevoile personale și profesionale ale tuturor celor interesați în extinderea cunoștințelor practice dobândite la formările de nivel 1 începători în metoda d-nului profesor Florian Colceag.

+ Dezvoltarea abilităților de a aplica cunoștințele teoretice și practice pe situații reale.

++ Implementarea de competențe și abilități, dobândite la FFPP de Nivel 1, în Rețeaua Profesională prin proiectele proprii și activitățile specifice rezultate ca fiind necesare din feedback.

+++ Dezvoltarea, rafinarea și punerea în practică a proiectelor concepute și inițiate în cadrul formărilor As. Învață să Zbori.

Trăim într-un univers dinamic, complex și miraculos în care, de la mic la mare, fiecare dintre noi crește, se transformă și, puțin câte puțin, se reinventează.

Dorința noastră de a ne dezvolta și de a construi o echipă de formatori competenți și profesioniști în acest domeniu, munca asiduă a domnului profesor Florian Colceag pentru realizarea unui sistem coerent, conștient și sustenabil și dorința noastră comună de a construi o lume mai bună pentru copiii noștri precum și un sistem de educație adaptat nevoilor reale ale acestora, sunt mai actuale, fervente și mai necesare ca oricând, pentru ca ei să se poată dezvolta optim, în mod echilibrat, armonios și coerent.

Dată fiind situația de criză tot mai presantă și importantele schimbări din jurul nostru din ultima vreme, domnul profesor Florian Colceag împreună cu echipa Învață să Zbori, vă propunem – din nou – să ne unim cu toții forțele, resursele și creativitatea și să purcedem împreună la schimbarea paradigmei de gândire în educație, la construirea rețelei profesionale din România și la transformarea în realitate a proiectelor fiecăruia dintre noi.

Pentru că nevoia este tot mai mare, mai presantă, mai urgentă și situația din din țară tot mai critică, iar voi sunteți cei care puteți să faceți ceva în privința asta, noi suntem aici să vă susținem și să vă ajutăm să dezvoltați cu succes, în mod coerent și sustenabil, propriile voastre proiecte care pot aduce cu adevărat schimbarea de la Cantitativ la Calitativ.

Și cum orice drum începe cu un prim pas, pe care voi deja l-ați făcut, acum cel mai important lucru este să rămâneți pe drumul ales, la fel de provocator, și să continuați pas cu pas, până la realizarea cu succes a obiectivului propus inițial, în continuă complexificare.

Odată ce ați pornit la drum împreună cu noi, suntem tare curioși să aflăm ce ați mai făcut și cum ați „crescut” programele voastre și direcțiile voastre de interes concepute în cadrul primului nivel de formare, de la ultima noastră întâlnire și până acum.

 • Dezvoltare de strategii optime pentru nevoile personale și profesionale ale tuturor celor interesați în extinderea cunoștințelor practice dobândite la cursul de Formare de Formatori în metoda d-nului profesor Florian Colceag (nivel 1 începători) – profesori, educatori, psihologi, părinți sau orice alți specialiști care au parcurs primul nivel de formare în cadrul programelor noaste.
 • Stabilirea de obiective pentru noi abordări în scopul soluționării problemelor de fond din sistemul românesc, cu focus pe domeniul educational.
 • Utilizarea metodei de analiză și de modelare sistemică creat de dl. prof. Florian Colceag, fundamentată pe analiza fractală și modelare matematică, cu aplicativitate în diferite contexte educaționale și non-educaționale, precum și implementarea instrumentelor specifice în educație sau în alte domenii de activitate.
 • Dezvoltarea rețelei profesionale ca parte integrantă în evoluția sustenabilă a societății românești.

20 octombrie 2016 – 20 aprilie 2017

 • 18 module* (inclusiv evaluarea finală în regim de conferință), ca regulă generală de 3 ori pe lună;
 • 1 – 2 sesiuni de mentoring individual/ de grup cu prof. Dr. Florian Colceag pe proiectele realizate pentru absolvirea formării;
 • Prezentarea proiectelor finale în cadrul unei conferințe naționale organizate cu stakeholderi și factori de decizie din domeniul educației pentru promovarea programelor dezvoltate în cadrul formării (cu condiția finalizării proiectelor în timp util și anunțării intenției de participare efectivă din timp);
 • Parcurgerea materialelor suport de curs video și scrise

* Recuperarea modulelor pierdute se face în regim de sesiuni de mentoring de grup cu echipa Învață să Zbori

 • În sală, dar și cu posibilitate de conectare online prin live streaming pentru cursanții din provincie sau pentru cei care nu pot participa în sală;
 • Joia, de regulă, de 3 ori pe lună, 3 module tematice, împărțite fiecare în două secțiuni egale, de teorie și practică sub forma unui seminar:
  • Partea teoretică cu d-nul prof. Florian Colceag, de la 16:00-18:00
  • Practică, în regim peer to peer, cu mentorii și asistenții Asociației Învață să Zbori, de la 18:00-20:00;
 • La cerere, în cazul în care este necesar lucrul punctual și în amănunt pe proiectele personale, se pot solicita sesiuni de mentoring individual cu membrii echipei noastre (care nu sunt incluse în formare).
 • Multă curiozitate, flexibilitate, creativitate, elan și profesionalism sunt elemente binevenite la oricare din module ;).
 1. Direcțiile principale de lucru vor fi cele solicitate de cursanți urmând a se merge pe direcțiile lor de interes și pe nevoile reale, actuale, ale acestora. Se vor lucra și dezvolta proiectele personale ale cursanților (atât din domeniul educațional, cât și din orice alt domeniu profesional), urmând a se integra apoi în schema rețelei profesionale și a se implementa efectiv în mediile de interes în care activează fiecare dintre cursanți.

 2. Direcțiile de lucru subsidiare, propuse de noi vor fi:
 • Orientarea pe etape de vârstă cu deschideri de orizonturi de cunoaștere specifice etapei;
 • Abordarea programelor de educatie specifice;
 • Realizarea de curricule cu ajutorul schemelor de sustenabilitate (hexagon):
  • Stabilirea obiectivelor și totodată a punctului principal de acumulare;
  • Definirea conceptelor sematice pe hexagon și identificarea limitelor semantice ale fenomenului;
  • Fractalizare: definirea elementelor de bază: Sursele, Senzorii și Decidenții, apoi identificarea Vectorilor semantici;
  • Construirea vectorilor și a circuitelor pe schema de lucru (săgețile pe hexagon);
  • Stabilirea relațiilor de feedback și dezvoltarea tematicilor generale;
  • Analiza vectorială pe vectori semantici și evolutivi, precum și stabilirea direcțiilor ce transced principiile de gândire (a avea, a fi, a face, a crea, a dezvolta, a proteja) cu interpretare și proiecție;
  • Analiza secvențială prin feedback și liniaritate, corelarea celor două perspective;
  • Determinarea surselor generatoare de probleme la pentagoane și identificarea de soluții pentru ieșire din criză;
  • determinarea traseelor optime de ieșire din pentagoane în hexagoane sustenabile;
  • identificarea și extragerea traseului inițiatic ce trebuie urmat pentru realizarea cu succes a proiectului;
 • Realizarea în final a mapării nodurilor cu curricule dedicate ce vor permite educarea individualizată prin programe specifice.

La sfârșitul fiecărei sesiuni (modul) teoretice susținute de dl. prof. Florian Colceag, se vor desfășura sesiunile de lucru, în regim peer to peer, pe proiecte și pe materialele prezentate de dl. profesor în prima parte a modulului, împreună cu mentorii echipei noastre.

La sfărșitul formării, în cadrul  evaluării finale, se vor prezenta proiectele dezvoltate de cursanți, în mod interactiv / în grup (eveniment ce se poate desfășura în regim de conferință dacă vor exista solicitări în acest sens și suficiente proiecte finalizate în timp util).

Modul 1: 20.10.2016

Modul 2: 27.10.2016

Modul 3: 10.11.2016

Modul 4: 24.11.2016 – AMÂNAT

Modul 5: 08.12.2016 – AMÂNAT

Modul 6: 15.12.2016  – PROGRAM PRELUNGIT PENTRU RECUPERAREA MODULELOR 4 ȘI 5

Modul 7: 22.12.2016

Modul 8: 12.01.2017

Modul 9: 19.01.2017

Modul 10: 26.01.2017

Modul 11: 16.02.2017

Modul 12: 23.02.2017

Modul 13: 09.03.2017

Modul 14: 16.03.2017

Modul 15: 23.03.2017

Mentoring cu dl. prof. Colceag: 31.03.2017

Modul 16: 06.04.2017

Modul 17: 13.04.2017

Mentoring cu dl. prof. Colceag: 14.04.2017

Modul 18: 20.04.2017 EVALUARE finală – prezentare proiecte personale / rețeaua profesională.

Formarea de Formatori în Metoda prof. dr. Florian Colceag® se adresează atât specialiștilor (educatori, profesori, psihologi, etc…), cât și nespecialiștilor (părinți), cu condiția să fi urmat anterior orice formare de nivel 1 / începători cu domnul profesor Florian Colceag, organizată de Asociația Învață să Zbori sau parteneri ai acesteia, într-unul din anii anteriori.

Spre exemplu:

 • Formare de Formatori Psihopedagogie – Metoda Prof. Dr. Florian Colceag – Nivel 1 / începători;
 • Curs de formatori în educație cu prof. dr. Florian Colceag – Academia Heidi, Brașov;
 • Schimbarea Paradigmei de gândire în Educație;
 • Curs de formatori în educația de excelență cu prof. dr. Florian Colceag;
 • ș.a.
 • Trainer: Secțiunea teoretică va fi susținută de către d-nul prof. Florian Colceag asistat de mentorii și asistenții Asociației Învață să Zbori;

Seminarul (secțiunea practică) va fi susținută de câte o echipă titulară formată din mentori și asistenți ai Asociației Învață să Zbori, care se vor schimba periodic, după cum urmează:

 • Mentori: Rodica Efros, Ioana Huiduc Manolescu, Raluca Ionescu, Corina Anăstăsescu, Cătălin Popa,
  Georgiana Tănase;
 • Asistenți: Florina Bogdan, Luminița Vasilescu, Anca Costache.

Iulia Ioana Huiduc Manolescu

ioana.huiduc@invata-sa-zbori.ro

0742 064 924

INVESTIȚIA în dumneavoastră și în formare se realizează pe bază de sponsorizare pentru acoperirea costurilor de funcționare, într-una din următoarele modalități:

 • Varianta 1: valoarea INTEGRALă a formării 4.490 lei plătibili până pe data de 18 octombrie 2016 ;
 • Varianta 2: ÎN 3 RATE de câte 1.600 lei / rată, plătibili după cum urmează: rata 1 până pe 30 septembrie 2016, rata 2 până pe 30 noiembrie 2016, rata 3 până pe 28 februarie 2017;
 • Varianta 3: puteți beneficia de varianta EARLY BIRD plătind doar 3.860 lei pentru întreaga formare, înscriindu-vă complet până pe 07 octombrie 2016.
 • Auditor extern: 200 lei / modul constând în audierea formării + acces la materialele suport de curs, video și scrise, aferente respectivului modul.

Puteți beneficia de un DISCOUNT DE 10% DIN COSTUL TOTAL AL FORMĂRII DUMNEAVOASTRĂ, pentru fiecare persoană adusă în cadrul formării, plătitoare a taxei de curs în oricare dintre cele 3 variante susmenționate.

sau

Puteți beneficia de un DISCOUNT DE GRUP DE 20% / GRUP, divizibil în mod egal între toți membrii grupului din costul total al formării, în cazul în care grupul se constituie din mai mult de 3 participanți în cadrul formării.

!!! Pentru că ați fost alături de noi încă de la început, toți cei care au absolvit deja oricare din formările de nivel 1 în cadrul Asociației Învață să Zbori beneficiază de o reducere în valoare de 10% din prețul pachetului pentru care optează si pentru care efectueaza plata până la termenul stabilit (această ofertă se poate cumula cu oricare alta).

!!! DISCOUNT SUPLIMENTAR DE 10% (ce poate fi cumulat cu cele de mai sus) primesc toți cei care sunt înscriși deja și participă în paralel la oricare din  formările organizate de noi în această toamnă!!!

Pentru cazuri sociale întemeiate, vă rugăm să ne scrieți direct pe adresa de e-mail la florina.bogdan@invata-sa-zbori.ro.

Notă: Membrii asociației Învață să Zbori beneficiază de discounturi preferențiale în funcție de hotărârile anuale ale Adunării Generale a membrilor.

Înscrierea la această formare se face prin:

 1. completarea formularului pe care îl găsiți AICI ,
 2. achitarea contribuției de participare se face prin ordin de plată în contul asociației: RO39BTRLRONCRT0248854201 deschis la Banca Transilvania sucursala Tineretului pe numele As. Învață să Zbori, CIF 33193340, cu specificația clară de plată: “Sponsorizare Formare AIZ – Nivel 2 – pachet …”. Dovada plății asigură garantarea locului dumneavoastră în cadrul formării și accesul dumneavoastră pe platforma online la materialele suport de curs.
 3. trimiterea prin e-mail (office@învață-sa-zbori.ro) a copiei după buletin / carte de identitate, precum și a dovezii achitării variantei de pachet pentru care ați optat.

Locația și sala în care urmează să ne întâlnim urmează a fi stabilită și anunțată în funcție de numărul de participanți care se vor înscrie la curs și va fi anunțată ulterior celor înscriși în formare.

Ne vom strădui să fie o sală potrivită pentru desfășurarea cursurilor noastre, situată într-o zonă centrală, în apropierea mijloacelor de transport în comun și care să aibă, pe cât posibil, și parcare în apropiere.

(introducere hartă google maps form cu locația exactă)