Odată puse bazele noii paradigme de gândire în educație, putem începe a stabili obiective pentru noi abordări în sistemele în care lucrăm și a dezvolta strategii optime pentru nevoile personale și profesionale ale tuturor celor interesați în extinderea cunoștințelor practice dobândite la formările de nivel 1 începători în metoda domnului profesor Florian Colceag.

Evoluția cunoașterii susținută de descoperirile științifice și dezvoltarea tehnologiilor atrage după sine nevoia prelucrării unei cantități imense de informații. Discernământul asupra valorii acestor informații, asupra validității și utilității lor, este o provocare serioasă pentru toți cei care caută să găsească rostul și înțelesul celor cunoscute.

Complexitatea și multidimensionalitatea acestor date poate fi copleșitoare. Tot mai evidentă devine nevoia de colaborare și cooperare a specialiștilor din diferite domenii în acest scop. Se insistă tot mai mult pe importanța găsirii sau dezvoltării unui sistem de gândire, a unei structuri de analiză care ar permite judecarea calității acestor date. Ori fără contribuția profesioniștilor din diferite domenii acest deziderat nu poate fi realizat. Altfel, aceste informații vor rămâne doar simple constatări. Și ar fi păcat.

Mai mult, cunoașterea vine întotdeauna împreună cu o responsabilitate aparte față de structura de personalitate a celui ce cunoaște: aceasta, la fel ca și puterea, pune la încercare calitatea personalității, a structurii sale etico-morale. Important nu este doar să știi ci, mai ales, ce faci cu această cunoaștere. Tentațiile pot fi imense iar omul este perfectibil. Astfel, pe lângă înțelegerea unui sistem de gândire și analiză, vom căuta să fim atenți la calitatea judecăților emise ținând seama de natura etică și valorică a acestora.

Eliberarea gândirii de redundanța unor principii de analiză depășite de moment, pentru faptul ca nu reușesc definească valoarea celor descoperite – este o formă de emancipare a gândirii. Împreună cu aceasta, credem că sensibilizarea simțirii și a trăirii sunt cele care vor susține dezvoltarea personalității confruntate cu provocarea de a valorifica această minunată cunoaștere.

Contribuție la emanciparea gândirii și simțirii, prin înțelegerea interconexiunii semantice și valorice a tot și toate cât și dezvoltarea personalității este ceea ce ne propunem în aceste întâlniri.

Dezvoltarea abiltăților de analiză a unui fenomen / proces folosind modelarea semantică în forma grafică hexagonală.

Rafinarea gândirii şi dezvoltarea personalităţii pentru a reuşi să colaborăm şi să cooperăm în aceiaşi paradigmă.

 • Auto-descoperire și dezvoltarea cunoașterii multidimensionale asupra realității;
 • Dobândirea capacităților de analiză și înțelegere a  complexității realității folosind un instrument structurat pe modelare matematică (hexagoanele);
 • Dezvoltarea abilităților de soluționare sustenabilă a diverselor probleme prin analiza factorială și anticiparea impactului;
 • Deschidere de orizonturi și dezvoltarea abilităților de modelare, proiectare și implementare a unor proiecte proprii pornind de la abilitățile dezvoltate;
 • Formarea deprinderilor de colaborare pe diverse probleme a persoanelor cu competențe diferite și din domenii profesionale diverse.

18 noiembrie 2017 – 09 iunie 2018

 • 12 module tematice (inclusiv evaluarea finală), de câte 5 ore fiecare;
 • 7 supervizări cu dl profesor Florian Colceag, de câte 2 ore fiecare (în sală și online);
 • 1 – 2 sesiuni de mentoring individual/ de grup cu prof. Dr. Florian Colceag pe proiectele realizate pentru absolvirea formării;
 • Prezentarea proiectelor finale în cadrul unei conferințe naționale organizate cu stakeholderi și factori de decizie din domeniul educației pentru promovarea programelor dezvoltate în cadrul formării (cu condiția finalizării proiectelor în timp util și anunțării intenției de participare efectivă din timp);
 • Parcurgerea materialelor suport de curs video și scrise.
 • În sală, dar și cu posibilitate de conectare online pentru cursanții din provincie sau pentru cei care nu pot participa în sală;
 • Sâmbăta, conform programului, 12 module tematice, împărțite fiecare în secțiuni egale, de teorie și practică sub forma unui seminar și 7 supervizări cu dl profesor Florian Colceag;
  • Partea teoretică cu Rodica Efros și Corina Anastasescu, între orele 9.00 – 15.00;
  • Supervizare cu dl. prof. dr. Florian Colceag, 2 ore sâmbăta, conform programului anunțat;
 • Practică, în regim „peer to peer”, ocazional cu mentorii Asociației Învață să Zbori;
 • La cerere, în cazul în care este necesar lucrul punctual și în amănunt pe proiectele personale, se pot solicita sesiuni de mentoring individual cu membrii echipei noastre (care nu sunt incluse în prețul formării).

Formarea de Formatori în Metoda prof. dr. Florian Colceag® se adresează atât specialiștilor (educatori, profesori, psihologi, etc…), cât și nespecialiștilor (părinți), cu condiția să fi urmat anterior orice formare de nivel 1 / începători cu domnul profesor Florian Colceag, organizată de Asociația Învață să Zbori sau parteneri ai acesteia, în oricare din anii anteriori.

Introducere

Capitol 1. ASPECTE GENERALE ALE DISCUȚIILOR

 • Noțiuni despre informații și principii de organizare a acestora.
 • Sisteme de gândire și perspectivă asupra evoluției lor.
 • Rolul personalității observatorului – gânditorului în stabilirea valorii informației.
 • Calitățile instrumentului de analiză informațională: hexagonul.

Capitol 2. EMANCIPAREA GÂNDIRII

 • Înțelesuri și relații: importanța corelării semantice pentru dezvoltarea relațiilor în diferite contexte. Îmbogățirea sensurilor prin experiențele din contexte diferite.
 • Limbaje și evoluția sistemelor de comunicare; codul si înțelesul.
 • Gândirea și limbajul. Rolul limbajului în evoluția gândirii. Noțiuni de lingvistică și psihologie.
 • Simțirea și trăirea – rolul și rostul lor determinant în emanciparea gândirii.
 • Ordinea și interconectivitatea: principii necesare în emiterea deciziilor și raționamentelor pertinente.

Capitol 3. Autodimensionarea personalității

 • Cunoaștere: între responsabilitate și autocontrol. Nevoia de dezvoltare a personalității.
 • Emaniparea personalității – libertatea de a ști, a face, a fi.
 • Colaborarea și cooperarea: valori, principii, importanță.

Activităţi practice (orientative):

 1. realizarea de curricule/proiecte cu ajutorul schemelor de sustenabilitate (hexagon);
 2. definirea conceptelor sematice pe hexagon și identificarea limitelor semantice ale fenomenului;
 3. construirea vectorilor și a circuitelor pe schema de lucru (săgețile pe hexagon);
 4. stabilirea relațiilor de feedback și dezvoltarea tematicilor generale;
 5. analiza secvențială prin feedback și liniaritate, corelarea celor două perspective;
 6. determinarea surselor generatoare de probleme la pentagoane și identificarea de soluții pentru ieșire din criză;
 7. se vor lucra și dezvolta proiectele personale ale cursanților, pe direcțiile lor de interes și pe nevoile reale, actuale, ale acestora.

SUPERVIZARE (1) cu prof. dr. Florian Colceag 18.11.2017 între 12:00 – 14:00
Modul 1: 18.11.2017 – între 14:00 – 20:00

Modul 2: – 25.11.2017 între 09:30 – 15:00

Modul 39.12.2017 între 09:30 – 15:00

SUPERVIZARE (2) cu prof. dr. Florian Colceag 16.12.2017 între 15:00 – 17:00

Modul 4: 06.01.2018 între 09:30 – 15:00

SUPERVIZARE (3) cu prof. dr. Florian Colceag 13.01.2018 între 12:00 – 14:00

Modul 527.01.2018 între 09:30 – 15:00 03.02.2018

SUPERVIZARE (4) cu prof. dr. Florian Colceag 03.02.2018 între 12:00 – 14:00

Modul 610.02.2018 între 09:30 – 15:00

Modul 703.03.2018 între 09:30 – 15:00

SUPERVIZARE (5) cu prof. dr. Florian Colceag 10.03.2018
între 15:00 – 17:00

Modul 824.03.2018 între 09:30 – 15:00

SUPERVIZARE (6) cu prof. dr. Florian Colceag 14.04.2018 între 15:00 – 17:00

Modul 921.04.2018 între 09:30 – 15:00

Modul 1005.05.2018 între 09:30 – 15:00

SUPERVIZARE (7) cu prof. dr. Florian Colceag 12.05.2018 între 15:00 – 17:00

Modul 1126.05.2018 – între 09:30 – 15:00

MENTORING cu dl. prof. Colceag – 17.05.2018, 24.05.2018, 31.05.2018, 07.06.2018 între orele 10:00 – 17:00
(pe bază de programare prealabilă)

Modul 1209.06.2018 EVALUARE finală – prezentare proiecte personale / dezvoltarea Rețelei Profesionale, între 12:00 – 14:00.

 • Trainer: Secțiunea teoretică va fi susținută de către dna Rodica Efros și dna Corina Anastasescu;
 • Supervizările vor fi asigurate de d-nul prof. Florian Colceag asistat de mentorii și asistenții Asociației Învață să Zbori;

Asistenți: Raluca Ionescu și Cătălin Popa

Iulia Ioana Huiduc Manolescu

ioana.huiduc@invata-sa-zbori.ro

0742 064 924

INVESTIȚIA în dumneavoastră și în formare se realizează pe bază de sponsorizare pentru acoperirea costurilor de organizare și de funcționare, într-una din următoarele modalități:

 • Varianta 1: valoarea integrală a formării 2.860 lei pentru întreaga formare, înscriindu-vă complet până pe 10 noiembrie 2017
 • Varianta 2: ÎN 3 RATE de câte 1.100 lei / rată, plătibili după cum urmează: rata 1 până pe 07 noiembrie 2017, rata 2 până pe 15 ianuarie 2018, rata 3 până pe 15 aprilie 2018;
 • Varianta 3: auditor extern – 200 lei / modul.

!!! Pentru că ați fost alături de noi încă de la început, toți membrii Asociației Învață să Zbori (cu cotizația anuală plătită la zi) beneficiază de o reducere în valoare de 10% din prețul pachetului pentru care optează și pentru care efectuează plata până la termenul stabilit (această ofertă se poate cumula cu oricare alta). !!!

!!! DISCOUNT SUPLIMENTAR DE 10% (ce poate fi cumulat cu cele de mai sus) primesc toți cei care sunt înscriși deja și participă în paralel la oricare din  formările organizate de noi în această toamnă!!!

Înscrierea la această formare se face prin:

 1. completarea formularului pe care îl găsiți aici,
 2. achitarea contribuției de participare se face prin ordin de plată în contul asociației: RO39BTRLRONCRT0248854201 deschis la Banca Transilvania sucursala Tineretului pe numele As. Învață să Zbori, CIF 33193340, cu specificația clară de plată: “Sponsorizare Formare AIZ – Nivel 2 – varianta …”. Dovada plății asigură garantarea locului dumneavoastră în cadrul formării și accesul dumneavoastră pe platforma online la materialele suport de curs.
 3. completarea și semnarea Contractului de Sponsorizare, pe care îl puteți descărca de AICI: pt Persoane Fizice , pt Persoane Juridice;
 4. trimiterea prin e-mail (office@învață-sa-zbori.ro) a copiei după buletin / carte de identitate, Contractul de Sponsorizare semnat și scanat, precum și a dovezii achitării variantei de pachet pentru care ați optat.

Locația și sala în care urmează să se desfășoare formarea urmează a fi stabilită în funcție de numărul de participanți care se vor înscrie la curs și va fi anunțată ulterior celor înscriși.

Ne vom strădui să fie o sală potrivită pentru desfășurarea cursurilor noastre, situată într-o zonă accesibilă, în apropierea mijloacelor de transport în comun și care să aibă, pe cât posibil, parcare în apropiere.

(introducere hartă google maps form cu locația exactă)

Judet, Localitate, Strada, Numar, Bloc, Scara, Etaj, Apartament, Cod Postal
Achitarea contribuției de participare se face prin ordin de plată în contul asociației: RO39BTRLRONCRT0248854201 deschis la Banca Transilvania sucursala Tineretului pe numele As. Învață să Zbori, CIF 33193340, cu specificația clară de plată: “Sponsorizare Formare AIZ – FFMFC – varianta...”. Dovada plății asigură garantarea locului dumneavoastră în cadrul formării și accesul dumneavoastră pe platforma online la materialele suport de curs.

!!! Pentru că ați fost alături de noi încă de la început, toți membrii Asociației Învață să Zbori (cu cotizația anuală plătită la zi) beneficiază de o reducere în valoare de 10% din prețul pachetului pentru care optează și pentru care efectuează plata până la termenul stabilit (aceasta se poate cumula cu orice altă ofertă). !!!

!!! DISCOUNT SUPLIMENTAR DE 10% (ce poate fi cumulat cu cele de mai sus) primesc toți cei care sunt înscriși deja și participă în paralel la oricare din formările organizate de noi în această toamnă!!!