Această formare ne introduce în lumea fascinantă a funcționalităților creierului, a dezvoltării emisferei cerebrale drepte și respectiv a dezvoltării integrate a creierului, prin utilizarea neuroștiințelor.

Creierul neantrenat nu păstrează zonele cu potențial, căci organismul nu hrănește ceea ce nu folosește. Din acest motiv educația nu este doar legată de însușirea de cunoștințe ci în primul rând de dezvoltarea personalităților.

+ Înțelegerea atitudinilor și viziunilor diferite ale oamenilor; descoperirea, analizarea și aprofundarea modulului în care funcționează creierul.

+ Păstrarea sau recuperarea zonelor cu potențial: deoarece tot ceea ce este ignorat nu se întărește și nu devine funcțional, educația clasică de astăzi produce efecte colaterale vizibil negative ce se reflectă în nivelul de abandon educativ sau de analfabetism funcțional. Creierul neantrenat nu păstrează zonele cu potențial, căci organismul nu hrănește ceea ce nu folosește. Din acest motiv educația nu este doar legată de însușirea de cunoștințe ci, în primul rând, de dezvoltarea personalității.

+ Aplicarea neuroștiințelor în înțelegerea modului de gândire și dezvoltare a abilităților copiilor transferate în educație.

+ Înțelegerea importanței și integrarea neuroștiințelor în procesul de reformare a sistemului educațional cu scopul trecerii de la „dresajul” educațional la educația spre emancipare.

+ Maximizarea potențialului prin înțelegerea funcționalității creierului în educație și implementarea unor stiluri de predare benefice minții copilului, potențatoare și valorizatoare de potențial.

+ Dezvoltarea emisferei cerebrale drepte, dezvoltarea creierului integrat și funcționarea echilibrată a ambelor emisfere cerebrale.

Multe dintre greșelile din educație se datorează unei neînțelegeri suficiente a modului de funcționare a creierului uman. Printre aceste neînțelegeri se află cele legate de emisferele cerebrale, de creierul mijlociu, etc. În consecință, sistemul de predare / învățare a fost proiectat astfel încât, ignorând capacitățile extraordinare ce se dezvoltă pe potențialele native, în loc să conducă la maximizarea potențialelor umane și la optimizarea proceselor, conduce la ratarea acestor potențiale prin tehnici didactice greșit proiectate.

Studiile recente de genetică cuantică și neurofiziologie arată date extrem de relevante asupra modului de funcționare a creierului uman. Aceste descoperiri deschid noi orizonturi și ne conduc pe drumul unor noi deschideri asupra fenomenului învățării cu aplicații profunde în pedagogie. Concluzia este că se poate învăța fără chin, pedepse, răsplăți și evaluări cantitative. Această învățare, infinit mai eficientă, se poate face când creierul este fericit, nu stresat, când este într-o stare de armonie, nu de conflict.

O formare unică și interactivă, alături de prof. dr. Florian Colceag, la care te invităm să păşim împreună în fascinanta lume a descifrării funcționării echilibrate a creierului uman și să înțelegem importanța dezvoltării emisferei cerebrale drepte creative, pe care societatea noastră tehnologică a valorizat-o mai puțin.

Prin parcurgerea acestei formări vei putea înțelege mai bine comportamentele copiilor (și chiar pe al tău), privite prin prisma neuroştiinţelor, în scopul creșterii calității vieții și maximizării potențialelor personale!

Participă, dacă te preocupă dezvoltarea abilităților native ale copiilor din zilele noastre prin metode educaționale moderne și adecvate dezvoltării inteligenței integrate și creșterii performanțelor individuale!

Înscrie-te, dacă îți dorești să fii conștient de influența emoțiilor și de modul în care se desfășoară procesul de învățare; să știi să eviți deprimarea, pierderea sensului în viața noastră și a copiilor sau chiar capcanele oferite de sistemul de învățământ actual!

Această formare îți poate oferi răspunsuri la aceste preocupări și la multe altele ce țin de dezvoltarea integratoare și funcționarea echilibrată a emisferelor cerebrale prin dezvoltarea emisferei cerebrale drepte.

 • Dobândirea unei baze de cunoștințe interdisciplinare necesară înțelegerii funcționării complexe a creierului uman și a descifrării comportamentelor umane, în scopul controlării propriei existențe și al creșterii calității vieții.
 • Modalități de dezvoltare a emisferei drepte creative şi de antrenare a funcționării echilibrate a creierului.
 • Modele educaționale pentru dezvoltarea inteligenței integrate și creșterea performanțelor individuale prin activarea comportamentelor de învățare specifice orizonturilor și vârstei de dezvoltare a personalității copiilor.
 • Prevenirea și ameliorarea consecințelor depresiei școlare, soluții pentru re-echilibrarea potențialelor ce pot fi practicate în sistemul pedagogic; recuperarea copiilor demotivaţi.
 • „Chei” de înțelegere a adolescenților – pedagogia pubertății și a adolescenței.

01 noiembrie 2018 – 09 mai 2019

 • 23 module* de formare online, a câte 3 ore fiecare, constând în înregistrări video ale cursului predat de dl. prof. dr. Florian Colceag;
 • 8 module de supervizare, a câte 2 ore fiecare, cu dl. prof. dr. Florian Colceag, în sală;
 • 85 de ore de formare teoretică și practică, la distanță
 • 23 de ore de materiale video de practică în regim peer to peer și mentoring;
 • suport de curs scris constând în materialele scrise date de domnul profesor, aferente fiecărui modul în parte;
 • accesul online în comunitatea Învață să Zbori și posibilitatea de a interacționa cu peste 1000 de oameni pasionați de aceste subiecte;
 • accesarea și utilizarea softului de modelare sustenabilă conceput de domnul profesor dr. Florian Colceag în metoda sa (ce va putea fi utilizat pentru realizarea proiectelor);
 • Prezentarea proiectelor finale*, la ultimul modul de formare, în mod interactiv, în cadrul grupului.

* Pentru absolvirea formării este necesară parcurgerea integrală a materialelor video și suport de curs, precum și realizarea unui proiect tematic de absolvire (individual sau de grup).

 • La distanță/online în perioada 01.11.2018 – 09.05.2019 pe platofma online a Asociației Învață să Zbori, prin parcurgerea materialelor video și suport de curs, precum și prin interacționarea cu mentorii și colegii înscriși în formare.
 • Fiecare modul tematic cuprinde atât teorie cât și lucru practic în regim individual sau peer to peer;
 • O dată pe lună va exista 1 modul de supervizare în sală cu dl. prof. dr. Florian Colceag, joia, conform programului anunțat;
 • La cerere, în cazul în care sunt necesare explicații suplimentare, aprofundarea modulelor sau este necesar lucrul punctual și în amănunt pe proiectele personale, se pot organiza sesiuni de mentoring individual sau de grup suplimentare cu membrii echipei noastre (care nu sunt incluse în prețul formării).
 • Specializările fiecărei emisfere cerebrale ¤ doctrine educaționale ¤ consecințe sociale ¤ emisfera dreaptă creativă şi comportamentul uman tradițional privind creativitatea ¤ rolul fricii în stabilitatea socială prin diminuarea abilităților emisferei drepte.
 • Știința fericirii și stresul educațional ¤ consecințele depresiei școlare asupra structurilor neuronale și a performanțelor individuale ¤ paralela istorică dintre tehnicile educaționale și comportamentul social din diferite epoci ¤ educația emancipatorie, educația programatică și dresajul intelectual.
 • Computerul uman și acțiunea computerului tehnologic asupra creierului uman ¤ tendințele prezentului și pericolele viitorului.
 • Harta semantică a creierului ¤ influența vocabularului asupra hărții mentale umane ¤ de la crearea diferențelor comportamentale și culturale până la antagonism cultural prin manipularea hărții mentale.
 • Dimensiunea spiritualității în educație ¤ influența meditației asupra dezvoltării emisferei drepte ¤ gândirea în imagini și în imagini în mișcare ¤ calculul mental ¤ proiectarea mentală a fenomenelor complexe ¤ educarea creativității ¤ dezbatere ¤ enrichment ¤ feedback ¤ descoperire ¤ experiment.
 • Modularitatea creierului şi programele preexistente la naștere ce se manifestă ulterior ¤ spațiile coerente ale informațiilor definite de modulele din creier ¤ formarea matricilor ce generează hărţi mentale la diferite etape de vârstă.
 • Cogniție şi emoție în dezvoltarea calităților umane ¤ modele educative ¤ rezultate spectaculoase ¤ pattern-ul emoțional și comportamental indus cultural la vârste fragede ¤ utilizarea la timp a matricilor cognitive dezvoltate la diferite etape de vârstă ¤ mobilitatea neuronală ¤ cum arată creierul expus la diferite traume (metoda Daniel Amen).
 • Utilizarea emisferei drepte creative și emoționale ¤ metoda Shichida și profilul intelectual şi sufletesc obținut prin aplicarea metodei ¤ dezvoltarea intuiției, a abilitaților mentale superioare, a vitezei mare de procesare şi descoperire a informației.
 • Creierul mijlociu ¤ intuirea ¤ capacitățile extra-senzoriale naturale inhibate de societate ¤ manipularea minții prin educație şi inhibarea inteligenței calitative prin tradiție socială şi comportamentul inducției și al copierii.
 • „Use it or loose it” ¤ traumele cerebrale produse de subtilizarea anumitor părți din creier și supra utilizarea altora ¤ specializarea pe nișe și direcții înguste ¤ cum se dezvoltă stresul social permanent şi neîncrederea în puterile proprii.
 • Influența hormonilor în activarea comportamentelor de învățare specifice orizonturilor și vârstei de dezvoltare a personalității copiilor ¤ soluții pentru reechilibrarea potențialelor ce pot fi practicate în sistemul pedagogic ¤ schimbarea sensurilor vectorilor de cunoaștere direcționată ¤ experiențele „corective” ale diferitelor culturi și sisteme educaționale.
 • Stilurile de învăţare şi memoria de scurtă, medie sau lungă durată ¤ utilizarea diferită a emisferelor cerebrale şi stilurile de predare corespunzătoare stilurilor de învățare ¤ consecințele utilizării diverselor stiluri de predare asupra creierului şi a inteligenței.
 • Influența emoțiilor asupra învățării și orizonturilor de cunoaștere, asupra dorinței de emancipare sau deprimarea şi pierderea sensului, dezvoltarea sau distrugerea neuronală sub influența emoțiilor și a seturilor de valori sociale.
 • Bolile mentale și stresul social sau hormonal legat de sexul propriu ¤ deprimarea şi pierderea echilibrului personal ¤ conflictul mental și dezintegrarea personalității.
 • Circuitele vicioase ale creierului uman legate de frică, furie, sexualitate ¤ problemele pubertății și ale adolescenței ¤ zona sistemului limbic și programele mezencefalului ¤ cum înțelegem adolescenții și pedagogia pubertății și a adolescenței.
 • Creierul fericit şi profilul mental al inteligenței integrate ¤ programe educaționale ce permit atingerea acestui profil ¤ rolul emoțiilor pozitive ¤ influența naturii şi a elementelor fundamentale (apă, aer, pământ etc) asupra echilibrării creierului şi dezvoltării abilităților și armoniei personale.
 • Lobii amigdalieni şi memoria mecanică de lungă durată ¤ comportamentele reflexe ¤ gândirea cantitativă ¤ diferențele comportamentale dintre amigdala stângă activată când omul câștigă bani și cea dreaptă activată când omul pierde bani la jocurile de noroc ¤ dezvoltarea asimetrică a creierului sub influența structurilor și a obiceiurilor sociale deja existente.
 • Cortexul prefrontal și influența sugestiei asupra performanțelor gândirii umane ¤ judecata dihotomică ¤ motivația ¤ apetitul ¤ comportamentele ¤ plictiseala ¤ cheful ¤ nerăbdarea ¤ posibilitățile saltului calitativ către gândirea complexa şi dinamică.
 • Hipocampul și memoria de lungă durată ¤ procesul memorării ¤ influența emoțiilor negative asupra învățării de lungă durată ¤ efectele emoțiilor negative asupra performanțelor emisferei drepte și a proceselor creative.
 • Conflictul mental interior ¤ multiplele dialoguri mentale legate de circuitele vicioase ale creierului ¤ liniștea mintii și vizualizarea ¤ tehnici didactice echilibrante.
 • Influența muzicii și a ciocolatei asupra proceselor cognitive ¤ circuite paralele de pedeapsă sau răsplată ¤ rolul emoției, al imaginației și al stării de spirit.
 • Cum putem recupera copiii demotivaţi de școală prin tehnici pedagogice corespunzătoare proceselor lor cognitive ¤ solicitările viitorului în epoca nanotehnologiei.
 • Concluzii ¤ integrarea noțiunilor dezbătute la curs în posibile direcții de acțiune care să conducă la emanciparea personalității proprii și la creșterea calității vieții ¤ dezbaterea ideilor și a propunerilor cursanților de proiecte educaționale care să ducă la descoperirea abilităților native ale copiilor şi maximizarea potențialelor ¤ recuperarea potențialelor pierdute sub influența mediului sau într-un cadru educațional neadecvat.

Formarea Dezvoltarea Emisferei Cerebrale Drepte se adresează atât specialiștilor (educatori, profesori, psihologi etc.), cât și nespecialiștilor (părinți),

Concepută astfel încât să aducă beneficii tuturor categoriilor de participanți, această formare este dedicată fiecărei persoane decise să-și trăiască viața în mod conștient, care este interesată de dezvoltarea emisferei cerebrale drepte și de o mai bună cunoaștere a modului de funcționare echilibrat și integrator a creierului uman.

Începerea formării 01.11.2018

SUPERVIZARE (1) cu prof. dr. Florian Colceag 01.11.2018 între 16:00 – 18:00

SUPERVIZARE (2) cu prof. dr. Florian Colceag 29.11.2018 între 16:00 – 18:00

SUPERVIZARE (3) cu prof. dr. Florian Colceag 10.01.2019 între 16:00 – 18:00

SUPERVIZARE (4) cu prof. dr. Florian Colceag 24.01.2019 între 16:00 – 18:00

SUPERVIZARE (5) cu prof. dr. Florian Colceag 21.02.2019 între 16:00 – 18:00

SUPERVIZARE (6) cu prof. dr. Florian Colceag 21.03.2019 între 16:00 – 18:00

SUPERVIZARE (7) cu prof. dr. Florian Colceag 18.04.2019 între 16:00 – 18:00

SUPERVIZARE (8) cu prof. dr. Florian Colceag 09.05.2019 între 16:00 – 18:00

Mentoringul (la cerere) se va stabili ulterior prin contact direct cu coordonatorul formării.

EVALUARE finală – 09.05.2019 – prezentare proiecte educaționale personale între 16:00 – 18:00.

 • Trainer: Secțiunea teoretică este susținută de către d-nul prof. Florian Colceag asistat de mentorii și asistenții Asociației Învață să Zbori;

Seminarul (secțiunea practică) este susținută de câte o echipă titulară formată din mentori și asistenți ai Asociației Învață să Zbori, după cum urmează:

 • Mentori: Rodica Efros, Ioana Huiduc Manolescu, Raluca Ionescu, Corina Anăstăsescu,  Cătălin Popa.
 • Asistenți: Anca Firescu, Florina Bogdan.

Iulia Ioana Huiduc Manolescu

ioana.huiduc@invata-sa-zbori.ro

0742 064 924

INVESTIȚIA în dumneavoastră și în formare se realizează pe bază de sponsorizare pentru acoperirea costurilor de funcționare, într-una din următoarele modalități:

 • Varianta 1: valoarea INTEGRALă a formării 2.800 lei plătibili după data de 01 noiembrie 2018;
 • Varianta 2: în 3 RATE de câte 1.100 lei / rată, plătibili după cum urmează: rata 1 până pe 01 noiembrie 2018, rata 2 până pe 15 decembrie 2018, rata 3 până pe 15 martie 2019.
 • Varianta 3: puteți beneficia de varianta EARLY BIRD plătind doar 2.300 lei pentru întreaga formare, înscriindu-vă complet pe loc (odată cu înscrierea), anterior începerii formării.

Puteți beneficia de un DISCOUNT DE 10% DIN COSTUL TOTAL AL FORMĂRII DUMNEAVOASTRĂ, pentru fiecare persoană adusă în cadrul formării, plătitoare a taxei de curs în oricare dintre cele 3 variante susmenționate.

!!! Pentru că ați fost alături de noi încă de la început, toți cei care au absolvit oricare din formările de nivel 1 în cadrul Asociației Învață să Zbori sau toți cei care au absolvit primul an de formare „Program de Gândire Pedagogică Strategică” din cadrul ARCA Education Center, beneficiază de o reducere în valoare de 10% din prețul pachetului pentru care optează si pentru care efectueaza plata până la termenul stabilit (aceasta se poate cumula cu orice altă ofertă).

 • Începând de anul acesta Asociația Învață să Zbori oferă și câteva burse (parțiale și integrale) pentru cei care își doresc cu adevărat să aducă o schimbare în sistemul de învățământ din România și care deja își aduc contribuția în acest sens prin ceea ce fac. Bursele vor fi oferite pe baza de selecție (scrisoare de intenție + c.v. trimise pe office@invața-sa-zbori.ro până pe 01.11.2018), în limita fondurilor (din sponsorizări) disponibile.

Înscrierea la această formare se face prin parcurgerea completă a următorilor pași:

 1. completarea formularului pe care îl găsiți Dezvoltarea Emisferei Cerebrale Drepte cu prof. dr. Florian Colceag® – online ,
 2. achitarea contribuției de participare se face prin ordin de plată în contul asociației: RO39BTRLRONCRT0248854201 deschis la Banca Transilvania sucursala Tineretului pe numele As. Învață să Zbori, CIF 33193340, cu specificația clară de plată: “Sponsorizare Formare AIZ – EDR LD– pachet …”. Dovada plății asigură garantarea locului dumneavoastră în cadrul formării și accesul dumneavoastră pe platforma online la materialele suport de curs.
 3. completarea și semnarea Contractului de Sponsorizare, pe care îl puteți descărca de AICI: pt. Persoane Fizice , pt. Persoane Juridice
 4. trimiterea prin e-mail (office@învață-sa-zbori.ro) a copiei după buletin / carte de identitate, a Contracrului de Sponsorizare semnat și scanat, precum și a dovezii achitării variantei de pachet pentru care ați optat.

Locația în care urmează să se desfășoare supervizările va fi anunțată ulterior celor înscriși în formare.

Judet, Localitate, Strada, Numar, Bloc, Scara, Etaj, Apartament, Cod Postal
Achitarea contribuției de participare se face prin ordin de plată în contul asociației: RO39BTRLRONCRT0248854201 deschis la Banca Transilvania sucursala Tineretului pe numele As. Învață să Zbori, CIF 33193340, cu specificația clară de plată: “Sponsorizare Formare AIZ – EDR LD – pachet...”. Dovada plății asigură garantarea locului dumneavoastră în cadrul formării și accesul dumneavoastră pe platforma online la materialele suport de curs.

Puteți beneficia de un DISCOUNT DE 10% DIN COSTUL TOTAL AL FORMĂRII DUMNEAVOASTRĂ, pentru fiecare persoană adusă în cadrul formării, plătitoare a taxei de curs în oricare dintre cele 3 variante susmenționate.

!!! DISCOUNT SUPLIMENTAR DE 10% (ce poate fi cumulat cu cele de mai sus) primesc toți cei care sunt înscriși deja și participă în paralel la oricare din formările organizate de noi în această toamnă sau au absolvit primul an de formare "Program de Gândire Pedagogică Strategică" din cadrul ARCA Education Center!!!