Această formare ne introduce în lumea fascinantă a funcționalităților creierului și dezvoltării emisferei drepte prin utilizarea neuroștiințelor.

Creierul neantrenat nu păstrează zonele cu potențial, căci organismul nu hrănește ceea ce nu folosește. Din acest motiv educația nu este doar legată de însușirea de cunoștințe ci în primul rând de dezvoltarea personalităților.

+ Înțelegerea atitudinilor și viziunilor diferite ale oamenilor; descoperirea, analizarea și aprofundarea modulului în care funcționează creierul.

+ Păstrarea sau recuperarea zonelor cu potențial: deoarece tot ceea ce este ignorat nu se întărește și nu devine funcțional, educația clasică de astăzi produce efecte colaterale vizibil negative ce se reflectă în nivelul de abandon educativ sau de analfabetism funcțional. Creierul neantrenat nu păstrează zonele cu potențial, căci organismul nu hrănește ceea ce nu folosește. Din acest motiv educația nu este doar legată de însușirea de cunoștințe ci, în primul rând, de dezvoltarea personalităților.

+ Aplicarea neuroștiințelor în înțelegerea modului de gândire și dezvoltare a abilităților copiilor transferate în educație.

+ Înțelegerea importanței și integrarea neuroștiințelor în procesul de reformare a sistemului educațional cu scopul trecerii de la „dresajul” educațional la educatia spre emancipare.

+ Maximizarea potențialului prin înțelegerea funcționalității creierului în educație și implementarea unor stiluri de predare benefice minții copilului, potențatoare și valorizatoare de potențial.

+ Dezvoltarea emisferei cerebrale drepte și funcționarea echilibrată a ambelor emisfere cerebrale.

Multe dintre greșelile din educație se datorează unei neînțelegeri suficiente a modului de funcționare a creierului uman. Printre aceste neînțelegeri se află cele legate de emisferele cerebrale, de creierul mijlociu, etc. În consecință, sistemul de predare / învățare a fost proiectat astfel încât, ignorând capacitățile extraordinare ce se dezvoltă pe potențialele native, în loc să conducă la maximizarea potențialelor umane și la optimizarea proceselor, conduce la ratarea acestor potențiale prin tehnici didactice greșit proiectate.

Studiile recente de genetică cuantică și neurofiziologie arată date extrem de relevante asupra modului de funcționare a creieului uman. Aceste descoperiri deschid noi orizonturi și ne conduc pe drumul unor noi deschideri asupra fenomenului învățării cu aplicații profunde în pedagogie. Concluzia este că se poate învăța fără chin, pedepse, răsplăți și evaluări cantitative. Această învățare, infinit mai eficientă, se poate face când creierul este fericit, nu stresat, când este într-o stare de armonie, nu de conflict.

O formare unică și interactivă, alături de prof. dr. Florian Colceag, la care te invităm să păşim împreună în fascinanta lume a descifrării funcţionării echilibrate a creierului uman şi să înţelegem importanţa dezvoltării emisferei cerebrale drepte creative, pe care societatea noastră tehnologică a valorizat-o mai puţin.

Prin parcurgerea acestei formări vei putea înţelege mai bine comportamentele copiilor (şi chiar pe al tău), privite prin prisma neuroştiinţelor, în scopul creşterii calităţii vieţii şi maximizării potenţialelor personale!

Vino dacă te preocupă dezvoltarea abilităţilor native ale copiilor prin metode educaţionale adecvate dezvoltării inteligenţei integrate şi creşterii performanţelor individuale!

Vino dacă îți dorești să fii conştient de influenţa emoţiilor şi de modul în care se desfășoară procesul de învăţare; să ştii să eviți deprimarea, pierderea sensului în viaţa noastră şi a copiilor sau chiar capcanele oferite de sistemul de învățământ actual!

Această formare îți poate oferi răspunsuri la aceste preocupări și la multe altele ce țin de dezvoltarea integratoare și funcționarea echilibrată a emisferelor cerebrale prin dezvoltarea emisferei cerebrale drepte.

 • Dobândirea unei baze de cunoştinţe interdisciplinare necesară înţelegerii funcţionării complexe a creierului uman şi a descifrării comportamentelor umane, în scopul controlării propriei existenţe şi al creşterii calităţii vieţii.
 • Modalităţi de dezvoltare a emisferei drepte creative şi de antrenare a funcţionării echilibrate a creierului.
 • Modele educaţionale pentru dezvoltarea inteligenţei integrate şi creşterea performanţelor individuale prin activarea comportamentelor de învăţare specifice orizonturilor şi vârstei de dezvoltare a personalităţii copiilor.
 • Prevenirea şi ameliorarea consecinţelor depresiei şcolare, soluţii pentru re-echilibrarea potenţialelor ce pot fi practicate în sistemul pedagogic; recuperarea copiilor demotivaţi.
 • „Chei” de înţelegere a adolescenţilor – pedagogia pubertăţii şi a adolescenţei.

26 octombrie 2016 – 10 mai 2017

 • 23 module* (inclusiv evaluarea finală), ca regulă generală de 4 ori pe lună;
 • 2 sesiuni de mentoring individual/ de grup cu prof. Dr. Florian Colceag pe proiectele realizate/discutate în cadrul formării pentru evaluarea finală;
 • Prezentarea proiectelor finale, la ultimul modul de formare, în mod interactiv, în cadrul grupului;
 • Parcurgerea materialelor suport de curs video și scrise.

* Recuperarea modulelor pierdute se face în regim de sesiuni de mentoring de grup cu echipa Învață să Zbori

 • În sală, dar și cu posibilitate de conectare online prin live streaming pentru cursanții din provincie sau pentru cei care nu pot participa în sală;
 • Miercurea, de regulă, de 4 ori pe lună, fiecare modul tematic fiind împărțit în următoarele secțiuni:
  • Partea teoretică cu d-nul prof. Florian Colceag, de la 16:00-18:00;
  • Sesiune de întrebări și răspunsuri cu dl. prof. Florian Colceag și echipa de mentori ai Asociației Învață să Zbori, de la 18:00 – 19:00;
  • Practică, în regim peer to peer, cu mentorii și asistenții Asociației Învață să Zbori, de la 19:00 – 20:00;
 • La cerere, în cazul în care sunt necesare explicații suplimentare, recuperarea modulelor sau este necesar lucrul punctual și în amănunt pe proiectele personale, se pot organiza sesiuni de mentoring individual cu membrii echipei noastre (care nu sunt incluse în formare).
 • Specializările fiecărei emisfere cerebrale ¤ doctrine educaționale ¤ consecințe sociale ¤ emisfera dreaptă creativă şi comportamentul uman tradițional privind creativitatea ¤ rolul fricii în stabilitatea socială prin diminuarea abilităților emisferei drepte.
 • Ştiinta fericirii şi stresul educaţional ¤ consecinţele depresiei şcolare asupra structurilor neuronale şi a performanţelor individuale ¤ paralela istorică dintre tehnicile educaţionale şi comportamentul social din diferite epoci ¤ educaţia emancipatorie, educaţia programatică şi dresajul intelectual.
 • Computerul uman şi acţiunea computerului tehnologic asupra creierului uman ¤ tendinţele prezentului şi pericolele viitorului.
 • Harta semantică a creierului ¤ influenţa vocabularului asupra hărţii mentale umane ¤ de la crearea diferenţelor comportamentale şi culturale până la antagonism cultural prin manipularea hărţii mentale.
 • Dimensiunea spiritualităţii în educaţie ¤ influenţa meditaţiei asupra dezvoltării emisferei drepte ¤ gândirea în imagini şi în imagini în mişcare ¤ calculul mental ¤ proiectarea mentală a fenomenelor complexe ¤ educarea creativităţii ¤ dezbatere ¤ enrichment ¤ feedback ¤ descoperire ¤ experiment.
 • Modularitatea creierului şi programele preexistente la naştere ce se manifestă ulterior ¤ spaţiile coerente ale informaţiilor definite de modulele din creier ¤ formarea matricilor ce generează hărţi mentale la diferite etape de vârstă.
 • Cognitie şi emoţie în dezvoltarea calităţilor umane ¤ modele educative ¤ rezultate spectaculoase ¤ pattern-ul emoţional şi comportamental indus cultural la vârste fragede ¤ utilizarea la timp a matricilor cognitive dezvoltate la diferite etape de vârst㤠mobilitatea neuronală ¤ cum arată creierul expus la diferite traume (metoda Daniel Amen).
 • Utilizarea emisferei drepte creative şi emoţionale ¤ metoda Shichida şi profilul intelectual şi sufletesc obţinut prin aplicarea metodei ¤ dezvoltarea intuiţiei, a abilităţilor mentale superioare, a vitezei mare de procesare şi descoperire a informaţiei.
 • Creierul mijlociu ¤ intuirea ¤ capacităţile extra-senzoriale naturale inhibate de societate ¤ manipularea minţii prin educaţie şi inhibarea inteligenţei calitative prin tradiţie socială şi comportamentul inducţiei şi al copierii.
 • „Use it or loose it” ¤ traumele cerebrale produse de subutilizarea anumitor părţi din creier şi suprautilizarea altora ¤ specializarea pe nişe şi direcţii înguste ¤ cum se dezvoltă stresul social permanent şi neîncrederea în puterile proprii.
 • Influenţa hormonilor în activarea comportamentelor de învăţare specifice orizonturilor şi vârstei de dezvoltare a personalităţii copiilor ¤ soluţii pentru reechilibrarea potenţialelor ce pot fi practicate în sistemul pedagogic ¤ schimbarea sensurilor vectorilor de cunoaştere direcţionată ¤ experienţele „corective” ale diferitelor culturi şi sisteme educaţionale.
 • Stilurile de învăţare şi memoria de scurtă, medie sau lungă durată ¤ utilizarea diferită a emisferelor cerebrale şi stilurile de predare corespunzătoare stilurilor de învăţare ¤ consecinţele utilizării diverselor stiluri de predare asupra creierului şi a inteligenţei.
 • Influenţa emoţiilor asupra învăţării şi orizonturilor de cunoaştere, asupra dorinţei de emancipare sau deprimarea şi pierderea sensului, dezvoltarea sau distrugerea neuronală sub influenţa emoţiilor şi a seturilor de valori sociale.
 • Bolile mentale şi stresul social sau hormonal legat de sexul propriu ¤ deprimarea şi pierderea echilibrului personal ¤ conflictul mental şi dezintegrarea personalităţii.
 • Circuitele vicioase ale creierului uman legate de frică, furie, sexualitate ¤ problemele pubertăţii şi ale adolescenţei ¤ zona sistemului limbic şi programele mezencefalului ¤ cum înţelegem adolescenţii şi pedagogia pubertăţii şi a adolescenţei.
 • Creierul fericit şi profilul mental al inteligenţei integrate ¤ programe educaţionale ce permit atingerea acestui profil ¤ rolul emoţiilor pozitive ¤ influenţa naturii şi a elementelor fundamentale (apă, aer, pământ etc) asupra echilibrării creierului şi dezvoltării abilităţilor şi armoniei personale.
 • Lobii amigdalieni şi memoria mecanică de lungă durată ¤ comportamentele reflexe ¤ gândirea cantitativă ¤ diferenţele comportamentale dintre amigdala stângă activată când omul câştigă bani şi cea dreaptă activată când omul pierde bani la jocurile de noroc ¤ dezvoltarea asimetrică a creierului sub influenţa structurilor şi a obiceiurilor sociale deja existente.
 • Cortexul prefrontal şi influenţa sugestiei asupra performanţelor gândirii umane ¤ judecata dihotomică ¤ motivaţia ¤ apetitul ¤ comportamentele ¤ plictiseala ¤ cheful ¤ nerăbdarea ¤ posibilităţile saltului calitativ către gândirea complexa şi dinamică.
 • Hipocampul şi memoria de lungă durată ¤ procesul memorării ¤ influenţa emoţiilor negative asupra învăţării de lungă durată ¤ efectele emoţiilor negative asupra performanţelor emisferei drepte şi a proceselor creative.
 • Conflictul mental interior ¤ multiplele dialoguri mentale legate de circuitele vicioase ale creierului ¤ liniştea mintii şi vizualizarea ¤ tehnici didactice echilibrante.
 • Influenţa muzicii şi a ciocolatei asupra proceselor cognitive ¤ circuite paralele de pedeapsă sau răsplată ¤ rolul emoţiei, al imaginaţiei şi al stării de spirit.
 • Cum putem recupera copiii demotivaţi de şcoală prin tehnici pedagogice corespunzătoare proceselor lor cognitive ¤ solicitările viitorului în epoca nanotehnologiei.
 • Concluzii ¤ integrarea noţiunilor dezbătute la curs în posibile direcţii de acţiune care să conducă la emanciparea personalităţii proprii și la creșterea calității vieţii ¤ dezbaterea ideilor şi a propunerilor cursanților de proiecte educaționale care să ducă la descoperirea abilităţilor native ale copiilor şi maximizarea potenţialelor ¤ recuperarea potenţialelor pierdute sub influenţa mediului sau intr-un cadru educaţional neadecvat.

Modul 1: 26.10.2016

Modul 2: 02.11.2016

Modul 3: 9.11.2016

Modul 4: 16.11.2016AMÂNAT

Modul 4: 23.11.2016

Modul 5: 30.11.2016

Modul 7: 07.12.2016AMÂNAT

Modul 6: 14.12.2016

Modul 7: 21.12.2016

Modul 8: 11.01.2017

Modul 9: 18.01.2017

Modul 10: 25.01.2017

Modul 11: 01.02.2017

Modul 12: 15.02.2017

Modul 13: 22.02.2017

Modul 14: 01.03.2017

Modul 15: 08.03.2017

Modul 16: 15.03.2017

Modul 17: 22.03.2017

Modul 18: 29.03.2017

Modul 19: 05.04.2017

Modul 20: 12.04.2017

Modul 21: 19.04.2017

Modul 22: 03.05.2017

Modul 23: 10.05.2017 Practică și mentoring cu dl. prof. Colceag.

Modul 24:  31.05.2017 Practică și mentoring cu dl. prof. Colceag.

Modul 25:  07.06.2017 EVALUARE finală – prezentare proiecte personale (interactiv, în grup).

Formarea Dezvoltarea Emisferei Cerebrale Drepte se adresează atât specialiștilor (educatori, profesori, psihologi etc.), cât și nespecialiștilor (părinți),

Concepută astfel încât să aducă beneficii tuturor categoriilor de participanți, această formare este dedicată fiecărei persoane decise să-şi trăiască viaţa în mod conştient, care este interesată de dezvoltarea emisferei cerebrale drepte și de o mai bună cunoaștere a modului de funcționare echilibrat și integrator a creierului uman.

 • Trainer: Secțiunea teoretică va fi susținută de către d-nul prof. Florian Colceag asistat de mentorii și asistenții Asociației Învață să Zbori;

Seminarul (secțiunea practică) va fi susținută de câte o echipă titulară formată din mentori și asistenți ai Asociației Învață să Zbori, care se vor schimba periodic, după cum urmează:

 • Mentori: Rodica Efros, Georgiana Tănase, Ioana Huiduc Manolescu, Raluca Ionescu, Corina Anăstăsescu,  Cătălin Popa.
 • Asistenți: Luminița Vasilescu, Florina Bogdan, Anca Costache.

Anca Firescu

office@invata-sa-zbori.ro

0723 547 765

INVESTIȚIA în dumneavoastră și în formare se realizează pe bază de sponsorizare pentru acoperirea costurilor de funcționare, într-una din următoarele modalități:

 • Varianta 1: valoarea INTEGRALă a formării 3.420 lei plătibili până pe data de 19 octombrie 2016;
 • Varianta 2: în 3 RATE de câte 1.200 lei / rată, plătibili după cum urmează: rata 1 până pe 30 septembrie 2016, rata 2 până pe 15 decembrie 2016, rata 3 până pe 15 martie 2017
 • Varianta 3: puteți beneficia de varianta EARLY BIRD plătind doar 2.800 lei pentru întreaga formare, înscriindu-vă complet până pe 07 octombrie 2016;.
 • Auditor extern: 200 lei / modul constând în audierea formării + acces la materialele suport de curs, video și scrise, aferente respectivului modul.

Puteți beneficia de un DISCOUNT DE 10% DIN COSTUL TOTAL AL FORMĂRII DUMNEAVOASTRĂ, pentru fiecare persoană adusă în cadrul formării, plătitoare a taxei de curs în oricare dintre cele 3 variante susmenționate.

sau

Puteți beneficia de un DISCOUNT DE GRUP DE 20% / GRUP, divizibil în mod egal între toți membrii grupului din costul total al formării, în cazul în care grupul se constituie din mai mult de 3 participanți în cadrul formării.

!!! Pentru că ați fost alături de noi încă de la început, toți cei care au absolvit oricare din formările de nivel 1 în cadrul Asociației Învață să Zbori beneficiază de o reducere în valoare de 10% din prețul pachetului pentru care optează si pentru care efectueaza plata până la termenul stabilit (aceasta se poate cumula cu orice altă ofertă).

 • Începând de anul acesta Asociația Învață să Zbori oferă și câteva burse (parțiale și integrale) pentru cei care își doresc cu adevărat să aducă o schimbare în sistemul de învățământ din România și care deja își aduc contribuția în acest sens prin ceea ce fac. Bursele vor fi oferite pe baza de selecție (scrisoare de intenție + c.v. trimise pe office@invața-sa-zbori.ro până pe 30.09.2016), în limita fondurilor (din sponsorizări) disponibile.

Pentru cazuri sociale întemeiate, vă rugăm să ne scrieți direct pe adresa de e-mail la office@invata-sa-zbori.ro, împreună cu scrisoarea dumneavoastră de intenție și dovada celor susținute, până la data de 30.09.2017.

Înscrierea la această formare se face prin parcurgerea completă a următorilor pași:

 1. completarea formularului pe care îl găsiți AICI ,
 2. achitarea contribuției de participare se face prin ordin de plată în contul asociației: RO39BTRLRONCRT0248854201 deschis la Banca Transilvania sucursala Tineretului pe numele As. Învață să Zbori, CIF 33193340, cu specificația clară de plată: “Sponsorizare Formare AIZ – EDR – pachet …”. Dovada plății asigură garantarea locului dumneavoastră în cadrul formării și accesul dumneavoastră pe platforma online la materialele suport de curs.
 3. trimiterea prin e-mail (office@învață-sa-zbori.ro) a copiei după buletin / carte de identitate, precum și a dovezii achitării variantei de pachet pentru care ați optat.

Locația si sala în care urmează să ne întâlnim urmează a fi stabilită și anunțată în funcție de numărul de participanți care se vor înscrie la curs și va fi anunțată ulterior celor înscriși în formare.

Ne vom strădui să fie o sală potrivită pentru desfășurarea cursurilor noastre, situată într-o zonă centrală, în apropierea mijloacelor de transport în comun și care să aibă, pe cât posibil, și parcare în apropiere.

(introducere hartă google maps form cu locația exactă)