Această formare ne introduce în lumea fascinantă a complexității și configurării ecologice și sustenabile a spațiului coerent al informației.

+ Aplicarea cunoașterii obținute, din domenii precum modelarea matematică, neuroștiințe, sustenabilitate etc, pe înțelegerea dinamicii și complexității mediului natural, al organismului viu, al ecosistemului socio-economic și în alte domenii corelative acestora.

+ Dezvoltarea gândirii sistemice complexe.

+ Integrarea modelelor sustenabile de ecologie, raportat la nevoile sistemice actuale, în continuă complexificare și diversificare.

Formarea se adresează mai ales oamenilor de vocație știintifică și tehnicienilor ce lucrează cu sisteme complexe și dinamice, precum și persoanelor care au trecut deja prin modulele de modelare și configurare a spațiului coerent al informațiilor și doresc să aprofundeze nivelele superioare de cunoaștere, dobândită anterior, până la nivel de detaliu și mecanisme funcționale.*

 

*Toți cei care doresc să se înscrie la această formare și care nu au parcurs încă modulele de bază privind configurarea spațiului coerent al informației – introducere în modelarea matematică prin metoda Prof. Dr. Florian Colceag – sau care doresc să-și împrospăteze cunoștințele înainte de această formare, sunt rugați să ne scrie pe adresa ioana.huiduc@invata-sa-zbori.ro .

Dacă vor exista solicitări în acest sens, putem organiza Atelierele de Introducere în Modelarea Matematică prin Metoda Prof. Dr. Florian Colceag, în perioada anterioară începerii formării.

O nouă formare în premieră și interactivă, alături de prof. dr. Florian Colceag, la care te invităm să pătrunzi în infinita lume a complexității și configurării spațiului coerent al informației.

În cadrul formării vor fi dezvoltate problemele legate de percepția cognitivă, de modelele de gândire, de problemele create de aceste modele de gândire, de modelul de inferențe din natură ce crează cooperarea speciilor, de depărtarea modelului de economie naturală față de modelul economiei de piață și alte asemenea subiecte de actualitate.

Din alt punct de vedere se vor rafina teme legate de structura bazelor de informații primare, constituirea de informații pe nivele de complexitate superioare, aplicarea structurilor de informații primare sau complexe pe spații suport diferite, dezvoltarea unor medii informaționale particulare cu proprietăți speciale, toate aceste cunoștințe aplicate direct pe probleme concrete ale zilelor noastre pe plan local și internațional.

În plus, se vor dezvolta subiecte ce țin de dinamica și de pattern-urile de manifestare, de asemenea aplicate pe contexte particulare de interes.

Vino dacă te preocupă dezvoltarea abilităţilor personale și interpersonale precum și creșterea nivelului de conștiință prin dezvoltarea gândirii complexe și integrarea pattern-urilor universale.

Vino dacă îți dorești să fii conştient de modul în care funcționează ecologic sistemele și de mai buna înțelegere a modului în care se poate configura sustenabil și responsabil spațiul coerent al informației pe multiple nivele de complexitate.

Această formare îți poate oferi răspunsuri la multe întrebări din sferele susmenționate sau la care poate cauți răspuns de foarte multă vreme, cu condiția să participi, să parcurgi materialele suport de curs și să integrezi toate experiențele unice pe care ți le va pune la dispoziție. Deși promite a fi o formare de un grad de dificultate mai mare decât toate cele susținute anterior de profesorul Florian Colceag, efortul depus va fi răsplătit pe măsură, prin profunda dezvoltare a gândirii complexe și dobândirea unor noi competențe specifice nebănuite.

 • Dobândirea unei baze de cunoştinţe interdisciplinare necesară înţelegerii funcţionării complexe a sistemelor şi a spațiului coerent al informației, în scopul controlării propriei existenţe şi al creşterii calităţii vieţii.
 • Descoperirea unor modalităţi de dezvoltare a sistemelor complexe după modelul sustenabilității și ecologiei.
 • Rafinarea temelor legate de structura bazelor de informații primare și constituirea de informații pe nivele de complexitate superioare.
 • Aplicarea structurilor de informații primare sau complexe pe spații suport diferite.
 • Dezvoltarea unor medii informaționale particulare cu proprietăți speciale.
 • Conștientizarea dinamicii și pattern-urile de manifestare, aplicate pe contexte particulare de interes.
 • „Chei” de înţelegere a complexității și ecologiei în termenii descoperirilor științifice actuale.

12 octombrie 2017 – 10 mai 2018

 • 25 module* (inclusiv evaluarea finală), ca regulă generală de 4 ori pe lună ( cu excepția perioadelor în care este plecat dl. profesor Colceag);
 • 2 sesiuni de mentoring individual/de grup cu prof. Dr. Florian Colceag pe proiectele realizate/discutate în cadrul formării pentru evaluarea finală;
 • Prezentarea proiectelor finale, la ultimul modul de formare, în mod interactiv, în cadrul grupului;
 • Parcurgerea materialelor suport de curs video și scrise.

* Recuperarea modulelor pierdute se face în regim online prin parcurgerea individuală a înregistrării video și a materialelor suport de curs puse la dispoziție de As. Învață să Zbori.

 • În sală, dar și cu posibilitate de conectare online prin live streaming pentru cursanții din afara Bucureștiului sau pentru cei care nu pot participa în sală;
 • Joia, de regulă, de 4 ori pe lună, fiecare modul fiind împărțit în următoarele secțiuni:
  • Partea teoretică cu d-nul prof. Florian Colceag, de la 15:30-18:00;
  • Sesiune de întrebări și răspunsuri cu dl. prof. Florian Colceag și echipa de mentori ai Asociației Învață să Zbori, pe toată durata de desfășurare a formării și mai ales ultimele 30 minute de la sfârșitul fiecărui modul. (online și offline);
  • Practică, în regim peer to peer, între participanți și ocazional cu mentorii Asociației Învață să Zbori;
 • La cerere, în cazul în care sunt necesare explicații suplimentare, recuperarea modulelor sau este necesar lucrul punctual și în amănunt pe proiectele personale, se pot organiza sesiuni de mentoring individual cu membrii echipei noastre (care nu sunt incluse în prețul formării).

Modul 1: 12.10.2017

Modul 2: 19.10.2017

Modul 3: 02.11.2017

Modul 4: 09.11.2017

Modul 5: 16.11.2017

Modul 6: 23.11.2017

Modul 7: 30.11.2017

Modul 8: 07.12.2017

Modul 9: 14.12.2017

Modul 10: 11.01.2018

Modul 11: 18.01.2018

Modul 12: 25.01.2018

Modul 13: 01.02.2018

Modul 14: 08.02.2018

Modul 15: 15.02.2018

Modul 16: 22.02.2018

Modul 17: 01.03.2018

Modul 18: 08.03.2018

Modul 19: 15.03.2018

Modul 20: 22.03.2018

Modul 21: 29.03.2018

Modul 22: 05.04.2018

Modul 23: 12.04.2018

Modul 24: 19.04.2018

Modul 25: 26.04.2018 Practică și mentoring cu dl. prof. Colceag.

Modul 26: 03.05.2018 Practică și mentoring cu dl. prof. Colceag.

Modul 27:  10.05.2018 EVALUARE finală – prezentare proiecte personale (interactiv, în grup).

Iulia Ioana Huiduc Manolescu

office@invata-sa-zbori.ro

0742.064.924

INVESTIȚIA în această formare se realizează pe bază de sponsorizare pentru acoperirea costurilor de organizare și funcționare, într-una din următoarele modalități:

 • Varianta 1: valoarea INTEGRALĂ a formării 3.420 lei plătibili până pe data de 10 octombrie 2017;
 • Varianta 2: în 3 RATE de câte 1.200 lei / rată, plătibili după cum urmează: rata 1 până pe 05 octombrie 2017, rata 2 până pe 05 decembrie 2017, rata 3 până pe 05 martie 2018;
 • Varianta 3: Dacă ați mai parcurs integral oricare dintre formările organizate anterior de noi, puteți beneficia de varianta MEMBRU ÎN COMUNITATE, plătind doar 2.800 lei pentru întreaga formare. Pentru a beneficia de această ofertă trebuie să vă înscrieți complet până pe 04 octombrie 2017.
 • Auditor extern: 200 lei / modul constând în audierea formării + acces la materialele suport de curs, video și scrise, aferente respectivului modul.

Puteți beneficia de un DISCOUNT DE 10% DIN COSTUL TOTAL AL FORMĂRII DUMNEAVOASTRĂ, pentru fiecare persoană adusă în cadrul formării, plătitoare a taxei de curs în varianta 1 sau 2 susmenționate.

!!! Pentru că ați fost alături de noi încă de la început, toți membrii Asociației Învață să Zbori (cu cotizația anuală plătită la zi) beneficiază de o reducere în valoare de 10% din prețul pachetului pentru care optează și pentru care efectuează plata până la termenul stabilit (aceasta se poate cumula cu orice altă ofertă). !!!

Pentru cazuri sociale întemeiate, vă rugăm să ne scrieți direct pe adresa de e-mail la office@invata-sa-zbori.ro, împreună cu scrisoarea dumneavoastră de intenție și dovada celor susținute, până la data de 04.10.2018.

Înscrierea la această formare se face prin parcurgerea completă a următorilor pași:

 1. completarea formularului pe care îl găsiți  aici,
 2. achitarea contribuției de participare se face prin ordin de plată în contul asociației: RO39BTRLRONCRT0248854201 deschis la Banca Transilvania sucursala Tineretului pe numele As. Învață să Zbori, CIF 33193340, cu specificația clară de plată: “Sponsorizare Formare AIZ – EI – varianta …”. Dovada plății asigură garantarea locului dumneavoastră în cadrul formării și accesul dumneavoastră pe platforma online la materialele suport de curs.
 3. completarea și semnarea Contractului de Sponsorizare, pe care îl puteți descărca de AICI: pt Persoane Fizice , pt Persoane Juridice ;
 4. trimiterea prin e-mail (office@învață-sa-zbori.ro) a copiei după buletin / carte de identitate, a contractului de sponsorizare semnat și scanat, precum și a dovezii achitării variantei de pachet pentru care ați optat.

Locația și sala în care se va desfășura formarea urmează a fi stabilită în funcție de numărul de participanți care se vor înscrie la curs și va fi anunțată ulterior celor înscriși.

Ne vom strădui să fie o sală potrivită pentru desfășurarea formării noastre, situată într-o zonă accesibilă, în apropierea mijloacelor de transport în comun și care să aibă, pe cât posibil, și parcare în apropiere.

(introducere hartă google maps form cu locația exactă)

Judet, Localitate, Strada, Numar, Bloc, Scara, Etaj, Apartament, Cod Postal
Achitarea contribuției de participare se face prin ordin de plată în contul asociației: RO39BTRLRONCRT0248854201 deschis la Banca Transilvania sucursala Tineretului pe numele As. Învață să Zbori, CIF 33193340, cu specificația clară de plată: “Sponsorizare Formare AIZ – EI – varianta...”. Dovada plății asigură garantarea locului dumneavoastră în cadrul formării și accesul dumneavoastră pe platforma online la materialele suport de curs.

Puteți beneficia de un DISCOUNT DE 10% DIN COSTUL TOTAL AL FORMĂRII DUMNEAVOASTRĂ, pentru fiecare persoană adusă în cadrul formării, plătitoare a taxei de curs în varianta 1 sau 2 susmenționate.

!!! Pentru că ați fost alături de noi încă de la început, toți membrii Asociației Învață să Zbori (cu cotizația anuală plătită la zi) beneficiază de o reducere în valoare de 10% din prețul pachetului pentru care optează și pentru care efectuează plata până la termenul stabilit (aceasta se poate cumula cu orice altă ofertă). !!!

Pentru cazuri sociale întemeiate, vă rugăm să ne scrieți direct pe adresa de e-mail la office@invata-sa-zbori.ro, împreună cu scrisoarea dumneavoastră de intenție și dovada celor susținute, până la data de 08.10.2017.