Odată puse bazele noii paradigme de gândire în educație, putem începe a stabili obiective pentru noi abordări în sistemul educațional și a dezvolta strategii optime pentru nevoile personale și profesionale ale tuturor celor interesați în extinderea cunoștințelor practice dobândite la formările de nivel 1 începători în metoda d-nului profesor Florian Colceag.

+ Dezvoltarea abilităților de a aplica cunoștințele teoretice și practice pe situații reale.

++ Implementarea de competențe și abilități, dobândite la formările anterioare de Nivel 1, în Rețeaua Profesională prin proiectele proprii și activitățile specifice rezultate ca fiind necesare din feedback.

+++ Dezvoltarea, rafinarea și punerea în practică a proiectelor concepute și inițiate în cadrul formărilor As. Învață să Zbori.

Trăim într-un univers dinamic, complex și miraculos în care, de la mic la mare, fiecare dintre noi crește, se transformă și, puțin câte puțin, se reinventează.

Dorința noastră de a ne dezvolta și de a construi o echipă de formatori competenți și profesioniști în acest domeniu, munca asiduă a domnului profesor Florian Colceag pentru realizarea unui sistem coerent, conștient și sustenabil și dorința noastră comună de a construi o lume mai bună pentru copiii noștri precum și un sistem de educație adaptat nevoilor reale ale acestora, sunt mai actuale, fervente și mai necesare ca oricând, pentru ca ei să se poată dezvolta optim, în mod echilibrat, armonios și coerent.

Dată fiind situația de criză tot mai presantă și importantele schimbări din jurul nostru din ultima vreme, domnul profesor Florian Colceag împreună cu echipa Învață să Zbori, vă propunem – din nou – să ne unim cu toții forțele, resursele și creativitatea și să purcedem împreună la schimbarea paradigmei de gândire în educație, la construirea rețelei profesionale din România și la transformarea în realitate a proiectelor fiecăruia dintre noi.

Pentru că nevoia este tot mai mare, mai presantă, mai urgentă și situația din din țară tot mai critică, iar voi sunteți cei care puteți să faceți ceva în privința asta, noi suntem aici să vă susținem și să vă ajutăm să dezvoltați cu succes, în mod coerent și sustenabil, propriile voastre proiecte care pot aduce cu adevărat schimbarea de la Cantitativ la Calitativ.

Și cum orice drum începe cu un prim pas, pe care voi deja l-ați făcut, acum cel mai important lucru este să rămâneți pe drumul ales, la fel de provocator, și să continuați pas cu pas, până la realizarea cu succes a obiectivului propus inițial, în continuă complexificare.

Odată ce ați pornit la drum împreună cu noi, suntem tare curioși să aflăm ce ați mai făcut și cum ați „crescut” programele voastre și direcțiile voastre de interes concepute în cadrul primului nivel de formare, de la ultima noastră întâlnire și până acum.

 • Dezvoltare de strategii optime pentru nevoile personale și profesionale ale tuturor celor interesați în extinderea cunoștințelor practice dobândite la cursul de Formare de Formatori în metoda d-nului profesor Florian Colceag (nivel 1 începători) – profesori, educatori, psihologi, părinți sau orice alți specialiști care au parcurs primul nivel de formare în cadrul programelor noaste.
 • Stabilirea de obiective pentru noi abordări în scopul soluționării problemelor de fond din sistemul românesc, cu focus pe domeniul educational.
 • Utilizarea metodei de analiză și de modelare sistemică creat de dl. prof. Florian Colceag, fundamentată pe analiza fractală și modelare matematică, cu aplicativitate în diferite contexte educaționale și non-educaționale, precum și implementarea instrumentelor specifice în educație sau în alte domenii de activitate.
 • Dezvoltarea rețelei profesionale ca parte integrantă în evoluția sustenabilă a societății românești.

octombrie 2017 – 09 iunie 2018

 • 8 module* (inclusiv evaluarea finală), ca regulă generală 1 dată pe lună;
 • 1 – 2 sesiuni de mentoring individual/ de grup cu prof. Dr. Florian Colceag pe proiectele realizate pentru absolvirea formării;
 • Prezentarea proiectelor finale în cadrul unei conferințe naționale organizate cu stakeholderi și factori de decizie din domeniul educației pentru promovarea programelor dezvoltate în cadrul formării (cu condiția finalizării proiectelor în timp util și anunțării intenției de participare efectivă din timp);
 • Parcurgerea materialelor suport de curs video și scrise.
 • În sală, dar și cu posibilitate de conectare online pentru cursanții din provincie sau pentru cei care nu pot participa în sală;
 • Sâmbăta, de regulă, de 2 ori pe lună, X module tematice, împărțite fiecare în ….. secțiuni egale, de teorie și practică sub forma unui seminar:
  • Partea teoretică cu Rodica Efros și Corina Anăstăsescu, între orele … ;
  • Supervizare cu dl. prof. dr. Florian Colceag, 2 ore sâmbăta, conform programului anunțat;
  • Practică, în regim „peer to peer”, ocazional cu mentorii Asociației Învață să Zbori;
 • La cerere, în cazul în care este necesar lucrul punctual și în amănunt pe proiectele personale, se pot solicita sesiuni de mentoring individual cu membrii echipei noastre (care nu sunt incluse în prețul formării).
 • Multă curiozitate, flexibilitate, creativitate, elan, lucru bine făcut și profesionalism sunt elemente binevenite la oricare dintre module ;).
 1. Direcțiile principale de lucru vor fi cele solicitate de cursanți urmând a se merge pe direcțiile lor de interes și pe nevoile reale, actuale, ale acestora. Se vor lucra și dezvolta proiectele personale ale cursanților (atât din domeniul educațional, cât și din orice alt domeniu profesional), urmând a se integra apoi în schema rețelei profesionale și a se implementa efectiv în mediile de interes în care activează fiecare dintre cursanți.

 2. Direcțiile de lucru subsidiare, propuse de noi vor fi:
 • Orientarea pe etape de vârstă cu deschideri de orizonturi de cunoaștere specifice etapei;
 • Abordarea programelor de educatie specifice;
 • Realizarea de curricule cu ajutorul schemelor de sustenabilitate (hexagon):
  • Stabilirea obiectivelor și totodată a punctului principal de acumulare;
  • Definirea conceptelor sematice pe hexagon și identificarea limitelor semantice ale fenomenului;
  • Fractalizare: definirea elementelor de bază: Sursele, Senzorii și Decidenții, apoi identificarea Vectorilor semantici;
  • Construirea vectorilor și a circuitelor pe schema de lucru (săgețile pe hexagon);
  • Stabilirea relațiilor de feedback și dezvoltarea tematicilor generale;
  • Analiza vectorială pe vectori semantici și evolutivi, precum și stabilirea direcțiilor ce transced principiile de gândire (a avea, a fi, a face, a crea, a dezvolta, a proteja) cu interpretare și proiecție;
  • Analiza secvențială prin feedback și liniaritate, corelarea celor două perspective;
  • Determinarea surselor generatoare de probleme la pentagoane și identificarea de soluții pentru ieșire din criză;
  • determinarea traseelor optime de ieșire din pentagoane în hexagoane sustenabile;
  • identificarea și extragerea traseului inițiatic ce trebuie urmat pentru realizarea cu succes a proiectului;
 • Realizarea în final a mapării nodurilor cu curricule dedicate ce vor permite educarea individualizată prin programe specifice.

După fiecare sesiune (modul) teoretic, se vor desfășura sesiunile de lucru, în regim peer to peer, pe proiecte și pe materialele prezentate la curs sau în cadrul supervizării.

La sfărșitul formării, în cadrul  evaluării finale, se vor prezenta proiectele dezvoltate de cursanți, în mod interactiv / în grup (eveniment ce se poate desfășura în regim de conferință dacă vor exista solicitări în acest sens și suficiente proiecte finalizate în timp util).

Modul 1:

SUPERVIZARE (1) cu prof. dr. Florian Colceag 18.11.2017 între 10:00 – 12:00

Modul 2:

SUPERVIZARE (2) cu prof. dr. Florian Colceag 16.12.2017 între 13:00 – 15:00

Modul 3:

SUPERVIZARE (3) cu prof. dr. Florian Colceag 13.01.2018 între 10:00 – 12:00

Modul 4:

SUPERVIZARE (4) cu prof. dr. Florian Colceag 03.02.2018 între 10:00 – 12:00

Modul 5:

SUPERVIZARE (5) cu prof. dr. Florian Colceag 10.03.2018
între 13:00 – 15:00

Modul 6:

SUPERVIZARE (6) cu prof. dr. Florian Colceag 14.04.2018 între 13:00 – 15:00

Modul 7:

SUPERVIZARE (7) cu prof. dr. Florian Colceag 12.05.2018

Mentoring cu dl. prof. Colceag – 17.05.2018, 24.05.2018, 31.05.2018, 07.06.2018 între orele 10:00 – 17:00

Modul 809.06.2018 EVALUARE finală – prezentare proiecte personale / dezvoltarea Rețelei Profesionale, între 12:00 – 14:00.

Formarea de Formatori în Metoda prof. dr. Florian Colceag® se adresează atât specialiștilor (educatori, profesori, psihologi, etc…), cât și nespecialiștilor (părinți), cu condiția să fi urmat anterior orice formare de nivel 1 / începători cu domnul profesor Florian Colceag, organizată de Asociația Învață să Zbori sau parteneri ai acesteia, în oricare din anii anteriori.

Spre exemplu:

 • Formare de Formatori Psihopedagogie – Metoda Prof. Dr. Florian Colceag – Nivel 1 / începători;
 • Curs de formatori în educație cu prof. dr. Florian Colceag – Academia Heidi, Brașov;
 • Schimbarea Paradigmei de gândire în Educație;
 • Curs de formatori în educația de excelență cu prof. dr. Florian Colceag;
 • Dezvoltarea Emisferei Cerebrale Drepte;
 • ș.a.
 • Trainer: Secțiunea teoretică va fi susținută de către dna Rodica Efros și dna Corina Anăstăsescu;
 • Supervizările vor fi asigurate de d-nul prof. Florian Colceag asistat de mentorii și asistenții Asociației Învață să Zbori;

Asistenți:

Iulia Ioana Huiduc Manolescu

ioana.huiduc@invata-sa-zbori.ro

0742 064 924

INVESTIȚIA în dumneavoastră și în formare se realizează pe bază de sponsorizare pentru acoperirea costurilor de organizare și de funcționare, într-una din următoarele modalități:

 • Varianta 1: valoarea INTEGRALĂ a formării 3.490 lei plătibili până pe data de 20 octombrie 2017;
 • Varianta 2: ÎN 3 RATE de câte 1.300 lei / rată, plătibili după cum urmează: rata 1 până pe 07 octombrie 2017, rata 2 până pe 15 decembrie 2017, rata 3 până pe 15 martie 2018;
 • Varianta 3: puteți beneficia de varianta EARLY BIRD plătind doar 2.860 lei pentru întreaga formare, înscriindu-vă complet până pe 05 octombrie 2017.

Puteți beneficia de un DISCOUNT DE 10% DIN COSTUL TOTAL AL FORMĂRII DUMNEAVOASTRĂ, pentru fiecare persoană adusă în cadrul formării, plătitoare a taxei de curs în oricare dintre cele 3 variante susmenționate.

!!! Pentru că ați fost alături de noi încă de la început, toți membrii Asociației Învață să Zbori (cu cotizația anuală plătită la zi) beneficiază de o reducere în valoare de 10% din prețul pachetului pentru care optează si pentru care efectuează plata până la termenul stabilit (această ofertă se poate cumula cu oricare alta). !!!

!!! DISCOUNT SUPLIMENTAR DE 10% (ce poate fi cumulat cu cele de mai sus) primesc toți cei care sunt înscriși deja și participă în paralel la oricare din  formările organizate de noi în această toamnă!!!

Pentru cazuri sociale întemeiate, vă rugăm să ne scrieți direct pe adresa de e-mail la ioana.huiduc@invata-sa-zbori.ro.

Înscrierea la această formare se face prin:

 1. completarea formularului pe care îl găsiți aici,
 2. achitarea contribuției de participare se face prin ordin de plată în contul asociației: RO39BTRLRONCRT0248854201 deschis la Banca Transilvania sucursala Tineretului pe numele As. Învață să Zbori, CIF 33193340, cu specificația clară de plată: “Sponsorizare Formare AIZ – Nivel 2 – varianta …”. Dovada plății asigură garantarea locului dumneavoastră în cadrul formării și accesul dumneavoastră pe platforma online la materialele suport de curs.
 3. completarea și semnarea Contractului de Sponsorizare, pe care îl puteți descărca de AICI: pt Persoane Fizice , pt Persoane Juridice;
 4. trimiterea prin e-mail (office@învață-sa-zbori.ro) a copiei după buletin / carte de identitate, Contractul de Sponsorizare semnat și scanat, precum și a dovezii achitării variantei de pachet pentru care ați optat.

Locația și sala în care urmează să se desfășoare formarea urmează a fi stabilită în funcție de numărul de participanți care se vor înscrie la curs și va fi anunțată ulterior celor înscriși.

Ne vom strădui să fie o sală potrivită pentru desfășurarea cursurilor noastre, situată într-o zonă accesibilă, în apropierea mijloacelor de transport în comun și care să aibă, pe cât posibil, parcare în apropiere.

(introducere hartă google maps form cu locația exactă)

Judet, Localitate, Strada, Numar, Bloc, Scara, Etaj, Apartament, Cod Postal
Achitarea contribuției de participare se face prin ordin de plată în contul asociației: RO39BTRLRONCRT0248854201 deschis la Banca Transilvania sucursala Tineretului pe numele As. Învață să Zbori, CIF 33193340, cu specificația clară de plată: “Sponsorizare Formare AIZ – FFMFC – varianta...”. Dovada plății asigură garantarea locului dumneavoastră în cadrul formării și accesul dumneavoastră pe platforma online la materialele suport de curs.

Puteți beneficia de un DISCOUNT DE 10% DIN COSTUL TOTAL AL FORMĂRII DUMNEAVOASTRĂ, pentru fiecare persoană adusă în cadrul formării, plătitoare a taxei de curs în oricare dintre cele 3 variante susmenționate.

!!! Pentru că ați fost alături de noi încă de la început, toți membrii Asociației Învață să Zbori (cu cotizația anuală plătită la zi) beneficiază de o reducere în valoare de 10% din prețul pachetului pentru care optează și pentru care efectuează plata până la termenul stabilit (aceasta se poate cumula cu orice altă ofertă). !!!

!!! DISCOUNT SUPLIMENTAR DE 10% (ce poate fi cumulat cu cele de mai sus) primesc toți cei care sunt înscriși deja și participă în paralel la oricare din formările organizate de noi în această toamnă!!!

Pentru cazuri sociale întemeiate, vă rugăm să ne scrieți direct pe adresa de e-mail la office@invata-sa-zbori.ro.